//
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
 
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
  Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, Πηγές, GIS, Mελέτες Χωρικές Επδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Καλώς ήλθατε, στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Παρακολούθηση των αναπτυξιακών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων

Για την περίοδο 2017-2023 το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής"(Απόφαση ένταξης: ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228)

==========================================

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5572

Κωδ. αναφοράς: 5572
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/10/2017
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/9/2017

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης

ΣΑρχεία και θέαση των ζητούμενων περιοχών κάλυψης

ΣΣ Tα αρχεία GIS (ESRI shapefiles & ArcGIS 10.x geodatabase) των σχετικών οριοθετηµένων περιοχών κάλυψης διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (URL: http://observatory.egnatia.gr/dowloads/doryf.zip

ε Εφαρμογή προβολής περιοχών κάλυψης δορυφορικών εικόνων στη Γεωπύλη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

==========================================

μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Άρθρο του Παρατηρητηρίου στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (τεύχος 201, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017, σελ. 16-23)
σ Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Χωρικών Επιδράσεων του Αυτοκινητοδρόμου- το Παράδειγμα του Τουρισμού

l Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ: Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα

================================

s3 platform_benchmarking
Διαδραστικό εργαλείο του S3 Platform (EC):
Συγκριτική αξιολόγηση Περιφερειών (NUTS 2) της ΕΕ βρίσκοντας περιοχές αναφοράς με βάση διαρθρωτικές ομοιότητες

5ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 14 – 15 Ιουλίου 2017 Porto Rio, Πάτρα

Ειδική συνεδρία με τίτλο «Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα», Παρασκευή 14/7, 15.30 – 18:30

d Eισήγηση Παρατηρητηρίου με τίτλο "Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού"

lΠερίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις των διοργανωτών

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια και εγκατάσταση 42 σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων σε 33 τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, και ειδικότερα στην Εγνατία Οδό, στους Κάθετους Άξονες και σε επιλεγμένα τμήματα του εναλλακτικού-συμπληρωματικού της Εγνατίας Οδού εθνικού οδικού δικτύου. Η ενέργεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δράσης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας", ΕΣΠΑ (2007-2014).

traffic_counts_map
μ Χάρτης: οι θέσεις των εγκατεστημένων μετρητών κυκλοφορίας.
μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2016
μ Χάρτης: Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία 2015 στα τμήματα της Εγνατίας Οδού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

“Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και Επένδυση: ένα εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2014-2020”

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
του Καθ. Γεώργιου Μιχαηλίδη
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ)

s3platform_link

European Social Progress Index

Εκδόθηκαν τα νέα αποτελέσματα της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για το σύνθετο δείκτη European Social Progress Index, ο οποίος εξετάζει την εξέλιξη της ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες μέσω μιας καινοτόμας μεθοδολογίας που δεν αναλύει μόνο παραδοσιακούς δείκτες όπως το ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα του European Social Progress Index παρουσιάζονται στην Αγγλική γλώσσα, με τη χρήση πινάκων, γραφημάτων και χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
maps/social_progress

 

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

==============================

 

Ζώνες Επιρροής Εγνατίας Οδού

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάσατηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Για την κατασκευή της Εγνατίας και τριών βασικών κάθετων αξόνων διατίθενται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 6,7 δις Ευρώ.

Η σημασία του έργου αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συγκρότησε το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, ώστε με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα, που αφορούν παραμέτρους όπως:
παράμετρος 1:
η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες,
παράμετρος 2:
το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
παράμετρος 3:
η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές μεταβολές και η δικτύωση των αστικών κέντρων,
παράμετρος 4:
η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου,
παράμετρος 5:
η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε μεριμνά για την εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων σε άμεση σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή με το «πριν» και το «μετά». Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα στοιχειοθετηθούν οι επιδράσεις στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστημα μεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου.

Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Ίντερνετ, αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

Tο Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού , στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αλλά και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα.

 
Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής
Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Σύλλα

ο ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
Έκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
 Περιεχόμενα
Εκτενής περίληψη έκθεσης
Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
Τελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
Περιεχόμενα
Εκτενής περίληψη έκθεσης
Executive summary
Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

===============

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

Ν. 3882/2010 (οδηγία INSPIRE) για τα γεωχωρικά δεδομένα - συμμετοχή στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) ΓΓΔΕ

 


portal: geodata.gov.gr

 

Μέλος της Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων του ΥΠΥΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας αρχή σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας αρχή σελίδας

Έρευνα Google

Νόμος 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών: Ευχρηστα και ενημερωμένα αρχεία

Η ιστοσελίδα eaadhsy.gr/n4412 συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & ΚΗΜΗΔΗΣ" της ΕΑΑΔΗΣΥ

δ έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου
δ

δ Αποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)

Δελτία Αποτελεσμάτων για τους Περιβαλλοντικούς Δείκτες:

l"ENV01: Έκθεση πληθυσμού σε Θόρυβο" (.pfd, 3MB)

l"ENV10: Ποιότητα των Υδάτων" (.pdf, 33MB)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

- Δελτία Αποτελεσμάτων Κοινωνικο-Οικονομικών Δεικτών:
μ Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ)
μ Επίπεδο Ανάπτυξης (κατα κεφαλή ΑΕΠ)
μ Εργατικό Δυναμικό
μ Επίπεδο Ανεργίας
μ Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
μ Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
μ Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
μ Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 (,pdf, 12,5 MB)

Κείμενο Εργασίας: Διαχείρiση Απορριμμάτων και Αποβλήτων κατά τη Λειτουργία της Εγνατίας Οδού (,pdf, 10,5 MB)

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

- Οι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής 2014-2020

Eπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Χαρτοθήκη 5-10-2017