Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Δραστηριότητες Παρατηρητηρίου
Οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου διαμορφώνονται με βάση Πρόγραμματα Δράσης και οι βασικές συνιστώσες βασίζονται στις παρακάτω δράσεις:
 

Τα Πρόγραμματα Δράσης του Παρατηρητηρίου δομούνται με σαφή προσδιορισμό των ενεργειών του για κάθε περίοδο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι διακριτά και να μπορούν να αξιολογηθούν με βάση παρακάτω στόχους:

Να μονιμοποιηθεί η παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως μονάδα υψηλού επιστημονικού και τεχνογνωστικού επιπέδου με δυνατότητα ουσιαστικής και πρωτότυπης συμβολής τόσο στην ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου όσο και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της Εγνατίας Οδού
Να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, η επεξεργασία και η διαδικασία παρακολούθησης όλων των δεικτών
Να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάθεσης και διαχείρισης μελετών
Να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ενεργειών προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων έτσι ώστε το Παρατηρητήριο να λειτουργήσει ως στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού
Να προωθηθεί συνεργασία και δικτύωση με άλλους ανάλογους οργανισμούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με τους αναπτυξιακούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του άξονα

Η ουσιαστική αλλά και πρωτότυπη συμβολή του Παρατηρητηρίου θα είναι τέτοια ώστε αποτιμούνται τόσο οι θετικές όσο και οι αναξιοποίητες ευκαιρίες αλλά και οι τυχόν επιπτώσεις του οδικού άξονα στην αναπτυξιακή διαδικασία, τη χωροταξική οργάνωση, τις συγκοινωνιακές-μεταφορικές υποδομές και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Βόρειας Ελλάδας.

 

ο
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
φΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
φ Περιεχόμενα
φ Εκτενής περίληψη έκθεσης
φ Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
φ Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
φΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
φ Περιεχόμενα
φ Εκτενής περίληψη έκθεσης
φ Executive summary
φ Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
φ Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
φ Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

===========================================

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

ΠΟΑΔΕΠ

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

πληροφορίεςΤο Παρατηρητήριο της Εγνατίας ΟΔού συμπεριλαμβάνεται στα good practice projects του Interreg προγράμματος: Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience. Στόχος του προγράμματος REGIO-MOB είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Σκοπιμότητα και Αντικείμενο
Ιστορικό
Οργάνωση και Στελέχωση
Προϊόντα
Υπηρεσίες

hΠαρουσίαση του Παρατηρητηρίου στη Συνεδριακή Εκδήλωση «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό», Ιωάννινα 22/10/2014 :
"Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου"

ςςΜελέτη αξιολόγησης και προοπτικών Παρατηρητηρίου (κωδ. αναφ. 5212), Φεβ. 2014
ς Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης
ς Εκτενής περίληψη - Executive Summary
ς ΠΕ04: Τελική Έκθεση - Σύνθεση Αποτελεσμάτων
ς ΠΕ03: Στρατηγικό Πλαίσιο
ς Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίων
ς ΠΕ02: Αξιολόγηση με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνώμων
ς ΠΕ01: Απολογισμός δράσεων - μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

β 16σέλιδο φυλλάδιο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)
β

Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει οργανωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νομούς, τις Περιφέρειες και τους οικισμούς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.

παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος (.pdf file, 4,3 MB)
Σύστημα GIS

"Οδικό δίκτυο και σύστημα δεικτών: Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": Παρουσίαση στην Ημερίδα "Συγκοινωνιακή Υποδομή και Χωρική Ανάπτυξη", Ερευνητικό Δίκτυο MetaNet, ΑΠΘ, 20/06/2007.

’ρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, Πρακτικά Ημερίδας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (επ.):Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης,15 Μαρτίου 2006, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, σελ. 203-216 (.pdf file, 1,7 MB)

 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη