Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
δ φΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: Αποτελέσματα δεικτών για τα θέματα (α) ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (γ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Κάντε κλικ στους τίτλους των δεικτών για να δείτε όλα τα σχετικά αρχεία (τεχνικό δελτίο, δελτία αποτελεσμάτων κλπ) για κάθε δείκτη

Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί δείκτες

Ωφελούμενος Πληθυσμός

Μέγεθος Αγοράς

Εργατικό Δυναμικό

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

Επίπεδο Ανεργίας

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

Πυκνότητα Πληθυσμού

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

Εξωτερικό Εμπόριο

Μεταβολή Αστικής Γης

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

  Έλξη πόλεων

 

 

αρχή σελίδας

αναζήτηση
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

περιβαλλοντικοί δείκτες
συγκοινωνιακοί δείκτες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014, Ιαν. 2016(,pdf, 12,5 MB)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

Κείμενο Εργασίας:
Εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2005-2013 (.pdf, 12ΜΒ)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων 2009-2012 (.pdf, 8ΜΒ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

nΚείμενο εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό (.pdf, 5 ΜΒ)

nΚείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο (.pdf, 1 ΜΒ)

 

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη