Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Δικτύωση και συνεργασίες

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

 

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού τονίζουν το ρόλο της Εγνατίας Οδού για την ανάπτυξη των Περιφερειών απ΄ όπου διέρχεται και τον κομβικό χαρακτήρα της στο συνολικό σύστημα μεταφορών, καθώς θεωρούν ότι συμβάλλει καθοριστικά στη χωροταξική ένταξη της κάθε Περιφέρειας στο διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο το σύστημα της Εγνατίας Οδού με τους κάθετους άξονες εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως στοιχείο συνοχής του οικιστικού δικτύου με σημαντική επίδραση στις χρονοαποστάσεις και στο σύστημα των μετακινήσεων, καθώς και στις σχέσεις τόπου κατοικίας - εργασίας για τα αστικά κέντρα, κυρίως αυτά που βρίσκονται επί των αξόνων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, η Εγνατία Οδός από μόνη της δεν εγγυάται την άρση της περιφερειακότητας, αλλά απαιτούνται παράλληλα ολοκληρωμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

Στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως:

«είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου με τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άμεσο συνοριακό χώρο » (Αρ. ΦΕΚ: 1471Β΄/9-10-2003, 218 Β΄/6-2-2004 και 1472Β΄/9-10-2003).

Σε αυτό το θεσμοθετημένο πλαίσιο, το Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. χρησιμοποιεί τον τίτλο «Εγνατία - Ανάπτυξη» προκειμένου να προωθήσει την ενεργή δικτύωση και συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς, και ιδιαίτερα με τις πέντε Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται το σύστημα της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία). Κατ' αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες διαβουλεύσεων, προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της προώθησης της αειφόρου και περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. υλοποιεί εξειδικευμένη κατά Περιφέρεια επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων και υλικού ώστε να επιτύχει μια απτή και αποτελεσματική προβολή της σκοπιμότητας και χρησιμότητας των εργασιών του Παρατηρητηρίου για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, μεταφορών και χωροταξίας-πολεοδομίας.

εκδόσεις του Παρατηρητηρίου

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Αναπτυξιακές υποδομές - Μεταφορές:  Χωρικές Επιπτώσεις και Τάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Οι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας με βασικό κορμό την Εγνατία Οδό με τις κάθετες συνδέσεις προς την Βαλκανική και εστιακούς πόλους ανάπτυξης τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, τα δίπολα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας και Κομοτηνής - Αλεξ/πολης, αναδεικνύεται σε σύνθετο πλέγμα του περιφερειακού χώρου με ιστό το διευρωπαϊκό (εμπορευματικό κατά κύριο λόγο) άξονα διεθνών ροών της Εγνατίας. Ο άξονας αυτός ενοποιεί το ανατολικό με το δυτικό μεσογειακό τόξο προς βορρά και το συνδέει με τις Παραευξείνιες χώρες και τη Μικρά Ασία /Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, τη Βαλκανική και την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, δίδοντας ταυτόχρονα διέξοδο στις χώρες της Βαλκανικής, μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης, προς τον άξονα του Αιγαίου, την ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και σε προέκταση τη βορειοανατολική Αφρική και Απω Ανατολή.
ΥΠΕΧΩΔΕ (2002): Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Χωροταξίας, Αθήνα: Νοέμβριος 2002.
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη