Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Κατηγορίες Συνδέσμων (links)
Ευρωπαϊκή Ένωση

Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι
(TENs-T & TINA)
Παρατηρητήρια και Προγράμματα Μεταφορών και Χωροταξίας
ΠΟΑΔΕΠ
European Spatial Planning Observation Network (ESPON)
ESPON Database Portal
ESPON 2013 HyperAtlas
ESPON Online Map Finder
HIGH-TOOL model to assess economic, social and environmental impacts of EU transport policy
ASSIST - Assessing the Social and Economic Impacts of Past and Future Sustainable Transport
ASsessment of TRAnsport Strategies (ASTRA)
South-East Europe Transport Observatory
Περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Το ToposText (http://topostext.org), ένα εργαλείο που συνδυάζει τις ψηφιακές εκδόσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια τα μέρη που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα
Αλλα Παρατηρητήρια
Ελληνικοί Οργανισμοί
Ερευνητικά Κέντρα
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)

 

 
αναζήτηση
Έρευνα Google

ειδήσεις

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη