Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Νέα, εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις

14.11.2017

μ Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Με Δελτία Τύπου του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) στις 13.11.2017, ανακοινώθηκαν τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2037 και ενδιάμεσο έτος το 2027.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΥΜΕ:

Το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια των δράσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και πραγματοποιείται υπό την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το ΕΣΣΜ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεσο σταθμό το έτος 2027, αφορά στην ανάλυση των αναγκών του συνόλου του τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, θαλάσσιες), μέσω της συλλογής κατάλληλων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εργαλείων σχεδιασμού (κυκλοφοριακό μοντέλο, μοντέλο ανάλυσης κόστους-οφέλους, διαδικτυακή βάση δεδομένων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής, τον επενδυτικό προγραμματισμό και την προετοιμασία του σχεδιασμού. Παράλληλα, προετοιμάζεται και μια πλήρως λειτουργική Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υποστηρίζει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και την πρόοδό του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nationaltransportplan.gr ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr .

φ Πηγή: Δελτίο Τύπου ΥΠΥΜΕ (13.11.2017)

Απευθείας πρόσβαση στον ιστότοπο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών: www.nationaltransportplan.gr

ΕΣΣΜ

 

22.10.2017

μ 7η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Αστικής και Περιφερειακής Πολιτικής) εξέδωσε (στην αγγλική γλώσσα προς το παρόν) την 7η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, στην ΕΕ και τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ μετά το 2020

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο InfoRegio της ΕΕ

 

10.10.2017

μ Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation Council – RCC) - Βαρόμετρο Βαλκανίων, Οκτώβριος 2017 (BALKAN BAROMETER 2017: PUBLIC OPINION SURVEY)

Η έκδοση του BALKΑΝ BAROMETER του 2017 περιέχει τα αποτελέσματα των ετήσιων ερευνών κοινής γνώμης για το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC).

Η γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος αναφέρεται στα Βαλκάνια και περιλαμβάνει 7 κράτη: την Κροατία, και τα ακόλουθα κράτη μη-μέλη της ΕΕ: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο

Οι έρευνες εξετάζουν μια σειρά θεμάτων όπως οι προσδοκίες των κατοίκων και της επιχειρηματικής κοινότητας για τη ζωή και την εργασία, τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές τάσεις την περιφερειακή ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή προοπτική στα παραπάνω 7 κράτη.

Τα αποτελέσματα των ερευνών για το RCC παρέχονται στην αγγλική γλώσσα μέσω της ειδική Ιντερνετικής πλατφόρμας SEEDS (South East Europe Development Scoreboard)

 

 

05.10.2017

μ Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, εκπονήθηκε, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://ep.culture.gr) "η διαπίστωση της απουσίας ενός κατάλληλου εργαλείου, το οποίο θα υποστήριζε τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης των επαγγελματιών του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, οδήγησε στην ανάγκη καταγραφής, σύμφωνα μάλιστα με τις διεθνείς πρακτικές, της αναπτυξιακής τους διάστασης".

Η μελέτη περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και φιλοδοξεί να βοηθήσει, όχι μόνο στην ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας, αλλά και στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό των πολιτικών εκείνων, που θα στηρίξουν τους σχετικούς κλάδους με στοχευμένες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

φ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ: Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα
Executive Summary in English
(PDF - 2,46 Mb)
Φυλλάδιο Σύνοψης Μελέτης
(PDF - 2,3 Mb)
Παρουσίαση Μελέτης
Ολόκληρη η Μελέτη

 

 

05.10.2017

μ Δημοσιεύτηκε η μελέτη του SETE Intelligence με τίτλο “Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;” στην οποία αναλύεται ο εισερχόμενος τουρισμός ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά/Χώρα Προέλευσης.

φ Η σχετική σύνοψη είναι διαθέσιμη εδώ
φ Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι μελέτες του ΙΝΣΕΤΕ για τον Ελληνικό Τουρισμό είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή πρωτογενών δεδομένων: Πίνακες της ενότητας Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά Περιφέρεια - βασικά μεγέθη στην σχετική ιστοσελίδα "Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες" της Τράπεζας της Ελλάδος

Ενδεικτικά:

Τράπεζα της Ελλάδος: Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά περιφέρεια - βασικά μεγέθη

- Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

- Επισκέψεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

- Διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

- Δαπάνη ανά επίσκεψη ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

- Δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

- Μέση διάρκεια παραμονής ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

 

 

02.10.2017

μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5572

Κωδ. αναφοράς: 5572
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/10/2017
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/9/2017

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης

Αρχεία και θέαση των ζητούμενων περιοχών κάλυψης

Tα αρχεία GIS (ESRI shapefiles & ArcGIS 10.x geodatabase) των σχετικών οριοθετηµένων περιοχών κάλυψης διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (URL: http://observatory.egnatia.gr/dowloads/doryf.zip

ε Εφαρμογή προβολής περιοχών κάλυψης δορυφορικών εικόνων στη Γεωπύλη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

 

20.09.2017

μ Σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών - Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS), DGMOVE, EC

Η ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της EE ανέπτυξε το on-line εργαλείο TRIMIS (https://trimis.ec.europa.eu) που δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της καινοτομίας που αναπτύσεται στον τομέα των μεταφορών, ειδικά σε ότι αφορά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής μεταφορών της ΕΕ.

Το προφίλ της Ελλάδας για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με το TRIMIS

Περισσότερες πληροφορίες: TRIMIS web site

 

05.09.2017

μ Ανοιχτά Δεδομένα: διαθέσιμα σύνολα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών (data.gov.gr) αλλά και στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (www.inspire.okxe.gr).
Tο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει μέσω του ιστότοπου σύνολα ανοικτών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

sΠερισσότερες πληροφορίες: http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html

σ Κατάλογος Εγγράφων και Αρχείων της ΕΟΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας» (ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-010 Παρ. 2)

http://www.data.gov.gr/
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

 

22.08.2017

μ Benchmarking Regional Structure Finding reference regions based on structural similarities -
Συγκριτική αξιολόγηση Περιφερειακής Διάρθρωσης βρίσκοντας περιοχές αναφοράς με βάση διαρθρωτικές ομοιότητες

Στο ιστότοπο S3 Platform [Smart Specialisation Platform] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατίθεται (στην αγγλική γλώσσα) ένα διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει να εντοπιστούν οι περιοχές αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση της διάρθρωσης μίας Περιφέρειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, βάσει μιας μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από κοινού από την Orkestra - Βασκικό Ινστιτούτο Ανταγωνιστικότητας και την S3 Platform.

Για περισσότερες πληροφορίες:
s3 platform_benchmarking

 

26.07.2017

φΤο Oxford Internet Institute ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου και καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος στο Social Data Science

φ Πληροφορίες

17.07.2017

μ Ο κατάλογος δεδομένων του Joint Research Centre (JRC) της ΕΕ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει στους επιστήμονες, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους δημοσιογράφους και άλλους χρήστες γρήγορη πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα σε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Ο κατάλογος δεδομένων του JRC είναι σε απευθείας σύνδεση κατάλογος ανοιχτής πρόσβασης των δεδομένων που παράγονται από τους ερευνητές του JRC. Αυτή τη στιγμή περιέχει 1629 σύνολα δεδομένων από 44 συλλογές δεδομένων. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά και διοχετεύεται στην Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριών Ανοικτού Κώδικα (EU Open Data Portal).

O κατάλογος δεδομένων του Joint Research Centre (JRC) είναι προσβάσιμος στο https://data.jrc.ec.europa.eu

 

μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Άρθρο του Παρατηρητηρίου στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (τεύχος 201, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017, σελ. 16-23)
σ Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Χωρικών Επιδράσεων του Αυτοκινητοδρόμου- το Παράδειγμα του Τουρισμού


 

17.07.2017

μ 5ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 14 – 15 Ιουλίου 2017 Porto Rio, Πάτρα

Ειδική συνεδρία με τίτλο «Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα», Παρασκευή 14/7, 15.30 – 18:30

s Eισήγηση Παρατηρητηρίου (Β. Φούρκας) με τίτλο "Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού"

lΠερίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις των διοργανωτών

 

14.06.2017

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

 

27.04.2017

μ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ από τη Spatial Foresight GmbH: "Το μέλλον της Ευρώπης. και τα εδάφη της σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΕΕ των 27"

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ παρουσιάζει πέντε πιθανά σενάρια για το μέλλον της ΕΕ των 27. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα σενάρια στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις. Η έκθεση της Spatial Foresight απαντά σε αυτό το ερώτημα και επισημαίνει μερικές πιθανές χωρικές επιπτώσεις για καθένα από τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου. Η έκθεση διατίθεται στον διατίθεται στην αγγλική γλώσσα από τον ιστότοπο της Spatial Foresight

lThe future of Europe. And its territories? A response to the EC White Paper on the future of EU 27

NEW PUBLICATION by Spatial Foresight: The future of Europe. And its territories? A response to the EC White Paper on the future of EU 27. The EC White Paper presents five possible scenarios for the future of EU27. It however ignores the effects that these scenarios have on European regions and cities. The Spatial Foresight position paper gives a response to that and points at some possible territorial implications for each of the five scenarios of the White Paper.

 

 

30.03.2017

μ Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ): Ευχρηστα και ενημερωμένα αρχεία

Η ιστοσελίδα eaadhsy.gr/n4412 συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & ΚΗΜΗΔΗΣ" της ΕΑΑΔΗΣΥ

08.03.2017

μ Οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ 2014-2020
Guide to EU Funding 2014-2020

"The EPRS ‘Guide to EU Funding 2014-2020’ is a basic introduction to EU funding opportunities for regional and local authorities, NGOs, businesses, professionals and citizens. The objective is to provide an accessible list of the most important EU funds, and to provide potential beneficiaries with appropriate information on the opportunities the funding offers"...

source: https://epthinktank.eu/2017/02/20/guide-to-eu-funding-2014-2020

ς Download the Guide to EU Funding 2014-2020

 

26.01.2017

μ ΕΛ.ΣΤΑΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 κατά 7,47%, ενώ τα πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 2,30%.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

ς περισσότερες πληροφορίες >>

 

24.01.2017

μ "Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;"

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκδίδει το ενημερωτικό δελτίο "Δημογραφικά Νέα", στο τεύχος 28 του οποίου παρατίθεται επιστημονικό άρθρο του Καθηγητή, και επικεφαλή του ΕΚΔΑ, Βύρωνα Κοτζαμάνη με θέμα "Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;"

Το ερώτημα που απαντάται είναι εάν οι θάνατοι που είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις στη χώρα μας την τελευταία πενταετία, θα συνεχίσουν να υπερτερούν και στο μέλλον, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό. Εκτιμάται πως ο αναμενόμενος πληθυσμός το 2035 θα είναι μικρότερος αυτού του 2015, καθώς τα εκτιμώμενα θετικά ισοζύγια εισόδων-εξόδων δεν είναι δυνατόν υπερσκελίσουν τα ιδιαίτερα αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις -θάνατοι) της επόμενης εικοσαετίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

l «Δημογραφικά Νέα», ΕΔΚΑ Τεύχος 28, 2017

ς Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α), Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - www.e-demography.gr

 

18.01.2017

μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου στην Εγνατίας Οδοό και τους κάθετους άξονες για το 2016

 

μ Το ToposText (http://topostext.org), είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει τις ψηφιακές εκδόσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια τα μέρη που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα.

 

19.12.2016

μ Το εργαστήριο του προγράμαματος MIND-SETS σχετικά με την κινητικότητα τον 21ο αιώνα:
A road to nowhere, a highway to hell or a stairway to heaven?

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, και συγκέντρωσε βασικούς Ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, καθώς και εκπροσώπους της ΕΕ, με στόχο την παρουσίαση της προσέγγισης του προγράμματος MIND-SETS στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου ρόλου της κινητικότητας στις ζωές των ανθρώπων.

Σχετικά με τη νέα κινητικότητα του 21ου αιώνα διαπιστώνονται τάσεις όπως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, η “αυτοματοποιημένη κινητικότητα”, η “εικονική κινητικότητα”, η κινητικότητα ως υπηρεσία, η “πλήρως συνδεδεμένη κινητικότητα”. Είναι όμως αυτές οι τάσεις πραγματικά ένας δρόμος προς τα εμπρός για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη;

Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων εμπειρογνωμόνων, εκτιμάται πως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, είναι ήδη κοντά στη μέγιστη διείσδυση της στην αγορά. Γι 'αυτούς, η κινητικότητα σε 30 χρόνια από τώρα δεν θα είναι πολύ διαφορετική από ό, τι σήμερα - θα είναι μια κινητικότητα που κυριαρχείται από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ελέγχεται από τον άνθρωπο: ένας “δρόμος στο πουθενά” (road to nowhere).

Άλλοι ειδικοί επιστήμονες είναι επίσης επιφυλακτικοί, καθώς, επισημαίνουν ότι η “κοινόχρηστη κινητικότητα” θα μπορούσε να φθάσει ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο στα επόμενα 30 χρόνια, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα κοινόχρηστα αυτοματοποιημένα οχήματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον με την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άναρχης επέκτασης των πόλεων: ένας “αυτοκινητόδρομος στην κόλαση” (highway to hell).

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιο ελπιδοφόρο σενάριο καθώς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως η “κοινόχρηστη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα” έχει θετικές επιδράσεις: τα ατυχήματα μειώνονται, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χώρο στάθμευσης, και ο έλεγχος της κυκλοφορίας οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης: "σκάλα για τον ουρανό” (stairway to heaven).

Κάθε ένα από αυτά τα τρία σενάρια είναι δυνατό να αποτελέσει την πραγματική μορφή της κινητικότητας και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων της, ενώ η δημόσια πολιτική θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στον καθορισμό του σεναρίου που θα επικρατήσει.

ς Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις παρουσιάσεις της Ημερίδας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος MIND-SETS

ς The MIND-SETS approach: Mobility as a lifestyle, information, service and reality concept

ς Future mobility trends: Car sharing and automated mobility

ς www.mind-sets.eu

 

μ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ενιαία Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών για τις μάκρο--περιφέρειες στην ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)

Οι στρατηγικές αφορούν τις εξής μακρο-περιφέρειες: (α) περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, (β) περιοχή του Δούναβη, (γ) περιοχή Αδριατικής και του Ιονίου και (δ) περιοχή των Άλπεων. Η έκθεση παρέχει μια εκτίμηση της κατάστασης της εφαρμογής των υφιστάμενων στρατηγικών και καταγράφει τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Συνολικά, η εφαρμογή των τεσσάρων μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, που καλύπτει 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 χώρες μη μέλη της ΕΕ, έχει δημιουργήσει ισχυρότερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και την εδαφική συνοχή, καθώς και για την προστιθέμενη αξία τους. Η Έκθεση διαπιστώνει την αύξηση του συντονισμού και της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών σε ορισμένους τομείς (π.χ. αξιοπλοΐα, ενέργεια, κλιματική αλλαγή), καθώς και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ (Δυτικά Βαλκάνια), φέρνοντάς τους πιο κοντά στην ΕΕ.

Η Έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποία παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της κάθε μακρο-περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

l European Commission report on the implementation of EU macro-regional strategies

l European Commission Staff Working Document on the implementation of EU macro-regional strategies

ς Macro-regional strategies

ς The EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

 

31.03.2016

 

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

ΠΟΑΔΕΠ

11.01.2016

Evaluating Effects of EU Cohesion Policy

Competition for the best evaluations of EU Cohesion Policy organized by the Directorates-General for Regional and Urban Policy and Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. The best contributions will be presented in the 2016 conference on "Effectiveness of EU Cohesion Policy"

Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) παρέχονται στον σχετικό ιστότοπο της ΓΔ Περιφερειακής Πoλιτικής της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policyevaluations/

 

16.12.2015

Cohesion Policy Open Data| European Commission

Πλατφόρμα ανοιχτής πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα αναμενόμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (European Structural and Investment Funds: ESIF, 2014-2020). Οι επενδύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

> https://cohesiondata.ec.europa.eu/

 

27.11.2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Παρουσιάσεις των εισηγητών:

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 στις 9.30 π.μ. στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώνει με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)

Για τη δωρεάν αυθημερόν μετακίνηση των προσκεκλημένων από την περιφέρεια θα διατεθούν δύο λεωφορεία: ένα από Ιωάννινα (διαμέσου Κοζάνης) και ένα από Κομοτηνή (διαμέσου Καβάλας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές της ημερίδας.

Επικοινωνία: "AΡΤΙΟΝ", κα Βιβή Ράπτη, τηλ: 26140 07909, fax: 26140 07909, e-mail: virapti@otenet.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Παρατηρητήριο: Βασίλης Φούρκας - Ζωή Γεροθανασίου, τηλ: 2310 470362-513-349, fax: 2310 470258, email: observe@egnatia.gr.

Παρακαλούμε δέστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής σας ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η πρόσκληση.

 

09.11.2015

Εκδόθηκε με ανάρτηση στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού η "3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ" που αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

Κάντε κλικ εδώ για άμεση πρόσβαση στην 3η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

13.07.2015

ε DG REGIO, EC report: Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach

This study analyses 21 cases from all over Europe, with different thematic foci and on different geographical scales. It shows that a place-based approach is already being applied in Cohesion Policy and that this can give tangible results. The most important lesson from this analysis is that before anything else a, sometimes rather drastic, change in the mind-set of decision makers is needed.
Inforegio -Regional Policy, EC >>>>

 

ε e-Πολεοδομία, Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών - ΥΠΑΠΕ

 

12.06.2015

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Προμήθεια Υπηρεσιών για τη διοργάνωση ενημερωτικής και επιστημονικής εκδήλωσης του Παρατηρητηρίου της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Κωδ. αναφοράς: 5394
Είδος: Προμήθειες
Προθεσμία Υποβολής έως: 13/7/2015
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/6/2015

>> Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης>>

 

11.06.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού" Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

Στην Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και αποτυπώνουν την οικονομική ύφεση στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης του αυτοκινητόδρομου).
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία απεικόνιση των καταγραφόμενων τάσεων, στο σύνολο της Ζώνης και στις επιμέρους Περιφέρειές της (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2), από την περίοδο που φαίνονται τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης και μετά. Για λόγους σύγκρισης, η εξέλιξη των εξειδικευμένων δεικτών εξετάζεται επίσης στο σύνολο της Χώρας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.
Ειδικότερα, για την αποτύπωση της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη επιλέχθηκαν να εξεταστούν 12 δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 4 γενικές κατηγορίες που αποτελούν και ξεχωριστές ενότητες της παρούσας Έκθεσης: (α) δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης, (β) δείκτες εισοδήματος και ευημερίας, (γ) δείκτες απασχόλησης και ανεργίας και (δ) δείκτες φτώχειας.

>> πατήστε εδώ για απευθείας πρόσβαση στο αρχείο της Έκθεσης>>

 

20.05.2015

-Ολοκληρώθηκε η ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
εΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
ε Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
εΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary
ε Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
ε Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
ε Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

 

Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη "ENV01 Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού >>>

Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο.

Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους δείκτες Lden( 70dB(A)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας – Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Γηροκομείου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές.

Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα εφικτό να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων.

 

18.05.2015

Προκηρύξεις διαγωνισμών:

1. «Εκπόνηση μελέτης Μεταβολών Χρήσεων Γης, Eγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης - Κωδ. Αναφοράς 5414»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 30/6/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 22/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
-Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

3. «Εκπόνηση μελέτης Δεικτών Προσπελασιμότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος - Κωδ. Αναφοράς 5403»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 1/7/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 23/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

 

22.04.2015

Εκδόθηκε το νέο 16σέλιδο έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)


ν

αγγλική έκδοση (16-page presentation of the Observatory)
s

Διαδρομή, τμήματα/κόμβοι της Εγνατίας Οδού και πρόοδος έργων στους κάθετους άξονες, Απρ. 2015 (.pdf, 4,5ΜΒ)

Εκδόθηκε το νέο δελτίο αποτελεσμάτων για τον δείκτη TRA04: Χρόνος Διαδρομής στα Οδικά Τμήματα (.pdf, 3 MB)

 

17.03.2015

ηη Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Νέα αποτελέσματα του δείκτη μεταφορών Passenger transport demand (CSI 035/TERM 012) - στην αγγλική γλώσσα >>

05.03.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού" Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)
Η Έκθεση αναλύει τις περιοχές τουρισμού και την τουριστική κίνηση στη Ζώνη Επιρροής των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη).

 

- Europe 2020 indicators: comparing Member States performance

Η μονάδα ανάλυσης της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Analysis unit of DG for Regional Policy) έχει εκδόσει τα ενημερωτικά δελτία 28 χωρών για να στηρίξει την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Κάθε δελτίο καθιστά εύκολη τη σύγκριση των επιδόσεων μιας χώρας με το μέσο όρο της ΕΕ και με την καλύτερη και χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

ηη Οι πληροφορίες και τα ενημερωτικά δελτία είναι στην αγγλική γλώσσα. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα...

 

12.01.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου το Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον περιβαλλοντικό δείκτη ENV01 "Έκθεση Πληθυσμού σε θόρυβο".
Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνούνται ειδικές μελέτες για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, πραγματοποιήθηκαν 24ωρες ηχομετρήσεις και χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (.pdf, 11ΜΒ)

 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Intelligent Τransport Systems ITS)
Δημοσιεύθηκαν (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οι νέοι κανόνες για τη βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τους χρήστες του οδικού δικτύου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ..

ηη Commission Delegated Regulation of 18.12.2014 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services
ηη Annex: Data categories (as referred to in Articles 2, 8, 9, 10 and 12)
ηη The provision of EU-wide real-time traffic information services accompanying the Commission Delegated Regulation
ηη Traffic and Travel Information

 

07.01.2015

Δημοσιεύθηκε (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οδηγός για τις απαραίτητες αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBA) που θα πρέπει να συνοδεύουν τα επενδυτικά σχέδια ως εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020. Περιέχει γενικές και μεθοδολογικές οδηγίες καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα (π.χ. αυτοκινητόδρομος και σιδηρόδρομος που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΤΕΝ-Τ).

ηη Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects December 2014 Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (.pdf, 6MB)

 

05.01.2015

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του PublicaMundi (FP7) με στόχο να κάνει ευκολότερη τη διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, είναι διαθέσιμη στο labs.geodata.gov.gr.
Το labs.geodata.gov.gr είναι ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για τις τεχνολογίες που αναπτύσσει το PublicaMundi, προσφέροντας πρόσβαση σε πρωτότυπα λογισμικού και υπηρεσιών πριν τη μεταφορά τους στο geodata.gov.gr

ηη http://www.publicamundi.eu
ηη http://labs.geodata.gov.gr
ηη http://geodata.gov.gr/geodata

 

Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (περιλαμβάνει στοιχεία αεροδρομίων και λιμένων) >>>

 

15.12.2014

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2014,λειτουργεί η εφαρμογή Census Hub της Eurostat, με τα αποτελεσματα των Απογραφών Πληθυσμών και Κατοικιών 2011 στα κράτη-μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών).
ηη http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census

"6η 'Εκθεση Συνοχής" από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην ελληνική γλώσσα)
"Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις Περιφέρειες και Πόλεις της ΕΕ": Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Επιλεγμένοι χάρτες από την 6η Έκθεση Συνοχής της Ε.Ε. (Ιουλ. 2014)
- Κατά κεφαλή ΑΕΠ (ΜΑΔ) 2011
- Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ 2000-2008-2011
- Δείκτες ανεργίας, 2008-2013
- Ποσοστό ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας, 2010-2011
- Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, 2013

 

12.12.2014

Νέο χαρτογραφικό εργαλείο της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO - Inforegio) με πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και το αντικείμενο των κύριων συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, στους παρακάτω τομείς: (α) Ενέργεια, (β) Ε&Α, (γ) Περιβάλλον, (δ) Μεταφορές και (ε) άλλα.
Inforegio viewer:
http://ec.europa.eu/regional_policy/argis_viewer/index.cfm

 

08.12.2014

Νέα Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών στην Ε.Ε. (στην αγγλική γλώσσα):
lEEA Report No 7/2014 Cover Image TERM 2014: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA (European Environment Agency), Published: 08 Dec 2014

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
Παραδοτέο ΠΕ03: έκθεση μεθοδολογίας
ηη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ3: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

10.11.2014

Πληροφορίες και αποτελέσματα του προγράμματος SENSOR project για την εκτίμηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της ΝΑ Ευρώπης >>
- Χάρτες και υλικό ανά χώρα
- Χάρτης για την Ελλάδα (1): Road Risk
- Χάρτης για την Ελλάδα (2): Star Rating Results

 

05.11.2014

lΔελτία Αποτελεσμάτων Δεικτών, Οκτ. 2014:
k Εργατικό Δυναμικό
k Επίπεδο Ανεργίας
k Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
k Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
k Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης
kkk Εξωτερικό Εμπόριο
kkk Επιχειρηματικότητα

 

03.11.2014

Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στη Συνεδριακή Εκδήλωση «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό», Ιωάννινα 22/10/2014 :
"Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου"
(.pdf, 9 MB)

lΈντυπο "ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ": Αφιέρωμα στη Συνεδριακή Εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα με θέμα: “ Πέντε χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία,τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό

 

24.10.2014

ανακοίνωση διεξαγωγής διαγωνισμού
«Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού κυκλοφοριακών μετρήσεων - Κωδικός Αναφοράς 5375»

- Προθεσμία Υποβολής έως: 4/12/2014
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 28/11/2014
- Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2014
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

17.03.2014

Νέοι Κανονισμοί με πληροφορίες και χάρτες για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
(κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους για άμεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΙΙ με νέους ενδεικτικούς χάρτες (λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες μη μέλη της ΕΕ)

GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec 2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility CEF)

Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1316/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Συγκρότηση του κύριου δικτύου μεταφορών: Οι διάδρομοι του κύριου δικτύου και διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
ηη Corridor maps
ηη GIS dymanic maps of TEN-T
ηη EU Funding for TEN-T
ηη Greece report
ηη Orient-East Med Core Network Corridor

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The planning methodology for the trans-European transport network (TEN-T): Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and Connecting Europe Facility

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22/09/2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

ηη TENtec Public Portal: overview on the European Commission's work in relation to the Trans-European Transport Network (TEN-T)

ηη
TEN-T MAPS: CORE NETWORK CORRIDORS & Core and Comprehensive networks (EU and third countries)

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265) -
Παραδοτέα ΠΕ1_ΠΕ2: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων

ηη Περιεχόμενα (.pdf, 200 ΚΒ)
η Έκθεση
(.pdf, 5,2 ΜΒ)
η Εκτενής περίληψη
(.pdf, 1,7 ΜΒ)
η Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(.pdf, 8 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙ: Χάρτες
(.pdf, 3 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές

 

29.08.2014

Δελτίο τύπου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας:
Υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την ανάλυση σκοπιμότητας και τον έλεγχο της βιωσιμότητας του πολυτρόπου διαδρόμου της εγκεκριμένης Δράσης «SEA2SEA» στα πλαίσια του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) >>>

28.07.2014

Δημοσιεύτηκε η 6η έκθεση συνοχής από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)
=============
σ
Νέα Υπηρεσία: Cohesion Policy Open Data Platform
παρέχει πληροφορίες και χάρτες για βασικούς δείκτες συνοχής στις περιφερειακές ενότητες της ΕΕ

 

 
 

 

open data
Έρευνα Google

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


 
fg
αρχείο ειδήσεων
 
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη