Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Νέα, εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις

19.12.2016

σ Το εργαστήριο του προγράμαματος MIND-SETS σχετικά με την κινητικότητα τον 21ο αιώνα:
A road to nowhere, a highway to hell or a stairway to heaven?

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, και συγκέντρωσε βασικούς Ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, καθώς και εκπροσώπους της ΕΕ, με στόχο την παρουσίαση της προσέγγισης του προγράμματος MIND-SETS στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου ρόλου της κινητικότητας στις ζωές των ανθρώπων.

Σχετικά με τη νέα κινητικότητα του 21ου αιώνα διαπιστώνονται τάσεις όπως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, η “αυτοματοποιημένη κινητικότητα”, η “εικονική κινητικότητα”, η κινητικότητα ως υπηρεσία, η “πλήρως συνδεδεμένη κινητικότητα”. Είναι όμως αυτές οι τάσεις πραγματικά ένας δρόμος προς τα εμπρός για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη;

Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων εμπειρογνωμόνων, εκτιμάται πως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, είναι ήδη κοντά στη μέγιστη διείσδυση της στην αγορά. Γι 'αυτούς, η κινητικότητα σε 30 χρόνια από τώρα δεν θα είναι πολύ διαφορετική από ό, τι σήμερα - θα είναι μια κινητικότητα που κυριαρχείται από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ελέγχεται από τον άνθρωπο: ένας “δρόμος στο πουθενά” (road to nowhere).

Άλλοι ειδικοί επιστήμονες είναι επίσης επιφυλακτικοί, καθώς, επισημαίνουν ότι η “κοινόχρηστη κινητικότητα” θα μπορούσε να φθάσει ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο στα επόμενα 30 χρόνια, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα κοινόχρηστα αυτοματοποιημένα οχήματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον με την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άναρχης επέκτασης των πόλεων: ένας “αυτοκινητόδρομος στην κόλαση” (highway to hell).

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιο ελπιδοφόρο σενάριο καθώς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως η “κοινόχρηστη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα” έχει θετικές επιδράσεις: τα ατυχήματα μειώνονται, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χώρο στάθμευσης, και ο έλεγχος της κυκλοφορίας οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης: "σκάλα για τον ουρανό” (stairway to heaven).

Κάθε ένα από αυτά τα τρία σενάρια είναι δυνατό να αποτελέσει την πραγματική μορφή της κινητικότητας και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων της, ενώ η δημόσια πολιτική θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στον καθορισμό του σεναρίου που θα επικρατήσει.

ς Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις παρουσιάσεις της Ημερίδας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος MIND-SETS

ς The MIND-SETS approach: Mobility as a lifestyle, information, service and reality concept
σ

ς Future mobility trends: Car sharing and automated mobility

ς www.mind-sets.eu

 

σ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ενιαία Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών για τις μάκρο--περιφέρειες στην ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)

Οι στρατηγικές αφορούν τις εξής μακρο-περιφέρειες: (α) περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, (β) περιοχή του Δούναβη, (γ) περιοχή Αδριατικής και του Ιονίου και (δ) περιοχή των Άλπεων. Η έκθεση παρέχει μια εκτίμηση της κατάστασης της εφαρμογής των υφιστάμενων στρατηγικών και καταγράφει τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Συνολικά, η εφαρμογή των τεσσάρων μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, που καλύπτει 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 χώρες μη μέλη της ΕΕ, έχει δημιουργήσει ισχυρότερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και την εδαφική συνοχή, καθώς και για την προστιθέμενη αξία τους. Η Έκθεση διαπιστώνει την αύξηση του συντονισμού και της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών σε ορισμένους τομείς (π.χ. αξιοπλοΐα, ενέργεια, κλιματική αλλαγή), καθώς και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ (Δυτικά Βαλκάνια), φέρνοντάς τους πιο κοντά στην ΕΕ.

Η Έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποία παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της κάθε μακρο-περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

σσσσ European Commission report on the implementation of EU macro-regional strategies

σ European Commission Staff Working Document on the implementation of EU macro-regional strategies

ς Macro-regional strategies

ς The EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

σ EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

 

31.03.2016

 

σ Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

σ

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

σ

11.01.2016

Evaluating Effects of EU Cohesion Policy

Competition for the best evaluations of EU Cohesion Policy organized by the Directorates-General for Regional and Urban Policy and Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. The best contributions will be presented in the 2016 conference on "Effectiveness of EU Cohesion Policy"

Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) παρέχονται στον σχετικό ιστότοπο της ΓΔ Περιφερειακής Πoλιτικής της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policyevaluations/

 

16.12.2015

Cohesion Policy Open Data| European Commission

Πλατφόρμα ανοιχτής πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα αναμενόμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (European Structural and Investment Funds: ESIF, 2014-2020). Οι επενδύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

> https://cohesiondata.ec.europa.eu/

 

27.11.2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Παρουσιάσεις των εισηγητών:

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 στις 9.30 π.μ. στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώνει με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)

Για τη δωρεάν αυθημερόν μετακίνηση των προσκεκλημένων από την περιφέρεια θα διατεθούν δύο λεωφορεία: ένα από Ιωάννινα (διαμέσου Κοζάνης) και ένα από Κομοτηνή (διαμέσου Καβάλας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές της ημερίδας.

Επικοινωνία: "AΡΤΙΟΝ", κα Βιβή Ράπτη, τηλ: 26140 07909, fax: 26140 07909, e-mail: virapti@otenet.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Παρατηρητήριο: Βασίλης Φούρκας - Ζωή Γεροθανασίου, τηλ: 2310 470362-513-349, fax: 2310 470258, email: observe@egnatia.gr.

Παρακαλούμε δέστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής σας ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η πρόσκληση.

 

09.11.2015

σ Εκδόθηκε με ανάρτηση στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού η "3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ" που αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

Κάντε κλικ εδώ για άμεση πρόσβαση στην 3η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

13.07.2015

ε DG REGIO, EC report: Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach

This study analyses 21 cases from all over Europe, with different thematic foci and on different geographical scales. It shows that a place-based approach is already being applied in Cohesion Policy and that this can give tangible results. The most important lesson from this analysis is that before anything else a, sometimes rather drastic, change in the mind-set of decision makers is needed.
Inforegio -Regional Policy, EC >>>>

 

ε e-Πολεοδομία, Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών - ΥΠΑΠΕ

 

12.06.2015

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Προμήθεια Υπηρεσιών για τη διοργάνωση ενημερωτικής και επιστημονικής εκδήλωσης του Παρατηρητηρίου της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Κωδ. αναφοράς: 5394
Είδος: Προμήθειες
Προθεσμία Υποβολής έως: 13/7/2015
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/6/2015

>> Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης>>

 

11.06.2015

σΕκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού" Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

Στην Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και αποτυπώνουν την οικονομική ύφεση στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης του αυτοκινητόδρομου).
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία απεικόνιση των καταγραφόμενων τάσεων, στο σύνολο της Ζώνης και στις επιμέρους Περιφέρειές της (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2), από την περίοδο που φαίνονται τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης και μετά. Για λόγους σύγκρισης, η εξέλιξη των εξειδικευμένων δεικτών εξετάζεται επίσης στο σύνολο της Χώρας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.
Ειδικότερα, για την αποτύπωση της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη επιλέχθηκαν να εξεταστούν 12 δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 4 γενικές κατηγορίες που αποτελούν και ξεχωριστές ενότητες της παρούσας Έκθεσης: (α) δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης, (β) δείκτες εισοδήματος και ευημερίας, (γ) δείκτες απασχόλησης και ανεργίας και (δ) δείκτες φτώχειας.

>> πατήστε εδώ για απευθείας πρόσβαση στο αρχείο της Έκθεσης>>

 

20.05.2015

-Ολοκληρώθηκε η ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
σΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
σ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
σΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary
σ Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
σ Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
σ Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
σ Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
σ Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

 

σ Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη "ENV01 Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού >>>

Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο.

Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους δείκτες Lden( 70dB(A)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας – Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Γηροκομείου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές.

Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα εφικτό να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων.

 

18.05.2015

Προκηρύξεις διαγωνισμών:

1. «Εκπόνηση μελέτης Μεταβολών Χρήσεων Γης, Eγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης - Κωδ. Αναφοράς 5414»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 30/6/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 22/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
-Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

3. «Εκπόνηση μελέτης Δεικτών Προσπελασιμότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος - Κωδ. Αναφοράς 5403»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 1/7/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 23/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

 

22.04.2015

Εκδόθηκε το νέο 16σέλιδο έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)


σ

αγγλική έκδοση (16-page presentation of the Observatory)
σ

σ Διαδρομή, τμήματα/κόμβοι της Εγνατίας Οδού και πρόοδος έργων στους κάθετους άξονες, Απρ. 2015 (.pdf, 4,5ΜΒ)

σΕκδόθηκε το νέο δελτίο αποτελεσμάτων για τον δείκτη TRA04: Χρόνος Διαδρομής στα Οδικά Τμήματα (.pdf, 3 MB)

 

17.03.2015

ηη Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Νέα αποτελέσματα του δείκτη μεταφορών Passenger transport demand (CSI 035/TERM 012) - στην αγγλική γλώσσα >>

05.03.2015

σΕκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού" Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)
Η Έκθεση αναλύει τις περιοχές τουρισμού και την τουριστική κίνηση στη Ζώνη Επιρροής των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη).

 

- Europe 2020 indicators: comparing Member States performance

Η μονάδα ανάλυσης της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Analysis unit of DG for Regional Policy) έχει εκδόσει τα ενημερωτικά δελτία 28 χωρών για να στηρίξει την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Κάθε δελτίο καθιστά εύκολη τη σύγκριση των επιδόσεων μιας χώρας με το μέσο όρο της ΕΕ και με την καλύτερη και χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

ηη Οι πληροφορίες και τα ενημερωτικά δελτία είναι στην αγγλική γλώσσα. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα...

 

12.01.2015

σΕκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου το Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον περιβαλλοντικό δείκτη ENV01 "Έκθεση Πληθυσμού σε θόρυβο".
Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνούνται ειδικές μελέτες για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, πραγματοποιήθηκαν 24ωρες ηχομετρήσεις και χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE.

σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (.pdf, 11ΜΒ)

 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Intelligent Τransport Systems ITS)
Δημοσιεύθηκαν (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οι νέοι κανόνες για τη βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τους χρήστες του οδικού δικτύου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ..

ηη Commission Delegated Regulation of 18.12.2014 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services
ηη Annex: Data categories (as referred to in Articles 2, 8, 9, 10 and 12)
ηη The provision of EU-wide real-time traffic information services accompanying the Commission Delegated Regulation
ηη Traffic and Travel Information

 

07.01.2015

Δημοσιεύθηκε (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οδηγός για τις απαραίτητες αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBA) που θα πρέπει να συνοδεύουν τα επενδυτικά σχέδια ως εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020. Περιέχει γενικές και μεθοδολογικές οδηγίες καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα (π.χ. αυτοκινητόδρομος και σιδηρόδρομος που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΤΕΝ-Τ).

ηη Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects December 2014 Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (.pdf, 6MB)

 

05.01.2015

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του PublicaMundi (FP7) με στόχο να κάνει ευκολότερη τη διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, είναι διαθέσιμη στο labs.geodata.gov.gr.
Το labs.geodata.gov.gr είναι ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για τις τεχνολογίες που αναπτύσσει το PublicaMundi, προσφέροντας πρόσβαση σε πρωτότυπα λογισμικού και υπηρεσιών πριν τη μεταφορά τους στο geodata.gov.gr

ηη http://www.publicamundi.eu
ηη http://labs.geodata.gov.gr
ηη http://geodata.gov.gr/geodata

 

σ Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (περιλαμβάνει στοιχεία αεροδρομίων και λιμένων) >>>

 

15.12.2014

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2014,λειτουργεί η εφαρμογή Census Hub της Eurostat, με τα αποτελεσματα των Απογραφών Πληθυσμών και Κατοικιών 2011 στα κράτη-μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών).
ηη http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census

σ "6η 'Εκθεση Συνοχής" από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην ελληνική γλώσσα)
"Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις Περιφέρειες και Πόλεις της ΕΕ": Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

σΕπιλεγμένοι χάρτες από την 6η Έκθεση Συνοχής της Ε.Ε. (Ιουλ. 2014)
- Κατά κεφαλή ΑΕΠ (ΜΑΔ) 2011
- Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ 2000-2008-2011
- Δείκτες ανεργίας, 2008-2013
- Ποσοστό ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας, 2010-2011
- Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, 2013

 

12.12.2014

Νέο χαρτογραφικό εργαλείο της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO - Inforegio) με πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και το αντικείμενο των κύριων συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, στους παρακάτω τομείς: (α) Ενέργεια, (β) Ε&Α, (γ) Περιβάλλον, (δ) Μεταφορές και (ε) άλλα.
Inforegio viewer:
http://ec.europa.eu/regional_policy/argis_viewer/index.cfm

 

08.12.2014

Νέα Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών στην Ε.Ε. (στην αγγλική γλώσσα):
σEEA Report No 7/2014 Cover Image TERM 2014: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA (European Environment Agency), Published: 08 Dec 2014

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
Παραδοτέο ΠΕ03: έκθεση μεθοδολογίας
ηη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ3: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

10.11.2014

Πληροφορίες και αποτελέσματα του προγράμματος SENSOR project για την εκτίμηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της ΝΑ Ευρώπης >>
- Χάρτες και υλικό ανά χώρα
- Χάρτης για την Ελλάδα (1): Road Risk
- Χάρτης για την Ελλάδα (2): Star Rating Results

 

05.11.2014

σΔελτία Αποτελεσμάτων Δεικτών, Οκτ. 2014:
k Εργατικό Δυναμικό
k Επίπεδο Ανεργίας
k Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
k Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
k Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης
kkk Εξωτερικό Εμπόριο
kkk Επιχειρηματικότητα

 

03.11.2014

Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στη Συνεδριακή Εκδήλωση «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό», Ιωάννινα 22/10/2014 :
"Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου"
(.pdf, 9 MB)

σΈντυπο "ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ": Αφιέρωμα στη Συνεδριακή Εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα με θέμα: “ Πέντε χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία,τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό

 

24.10.2014

ανακοίνωση διεξαγωγής διαγωνισμού
«Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού κυκλοφοριακών μετρήσεων - Κωδικός Αναφοράς 5375»

- Προθεσμία Υποβολής έως: 4/12/2014
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 28/11/2014
- Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2014
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

17.03.2014

Νέοι Κανονισμοί με πληροφορίες και χάρτες για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
(κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους για άμεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία)

σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

σ Συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΙΙ με νέους ενδεικτικούς χάρτες (λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες μη μέλη της ΕΕ)

σ GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec 2014)

σ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility CEF)

σ
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1316/2013

σΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Συγκρότηση του κύριου δικτύου μεταφορών: Οι διάδρομοι του κύριου δικτύου και διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
ηη Corridor maps
ηη GIS dymanic maps of TEN-T
ηη EU Funding for TEN-T
ηη Greece report
ηη Orient-East Med Core Network Corridor

σ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The planning methodology for the trans-European transport network (TEN-T): Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and Connecting Europe Facility

σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22/09/2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

ηη TENtec Public Portal: overview on the European Commission's work in relation to the Trans-European Transport Network (TEN-T)

ηη
TEN-T MAPS: CORE NETWORK CORRIDORS & Core and Comprehensive networks (EU and third countries)

σ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265) -
Παραδοτέα ΠΕ1_ΠΕ2: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων

ηη Περιεχόμενα (.pdf, 200 ΚΒ)
η Έκθεση
(.pdf, 5,2 ΜΒ)
η Εκτενής περίληψη
(.pdf, 1,7 ΜΒ)
η Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(.pdf, 8 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙ: Χάρτες
(.pdf, 3 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές

 

29.08.2014

Δελτίο τύπου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας:
Υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την ανάλυση σκοπιμότητας και τον έλεγχο της βιωσιμότητας του πολυτρόπου διαδρόμου της εγκεκριμένης Δράσης «SEA2SEA» στα πλαίσια του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) >>>

28.07.2014

σ Δημοσιεύτηκε η 6η έκθεση συνοχής από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)
=============
σ
Νέα Υπηρεσία: Cohesion Policy Open Data Platform
παρέχει πληροφορίες και χάρτες για βασικούς δείκτες συνοχής στις περιφερειακές ενότητες της ΕΕ

 

23.12.2013

δΟι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής 2014-2020
δ Εκδόθηκε η Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 347 στην οποία περιέχονται, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, οι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής 2014-2020.
δ
Κάντε κλικ εδώ για τα αρχεία των κανονισμών

δTEN-TEA: €350 million to Fund Key TEN-T Projects
The European Commission has launched Calls for proposals worth €350 million to finance European transport infrastructure (TEN-T), for projects in all EU Member States and for all transport modes: air, rail, road, maritime and inland waterways.
φ further information at the 2013 Calls page

 

16.12.2013

δ Δελτίο Αποτελεσμάτων TRA12: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς (.pdf, 300ΚΒ)

φ European Environmental Agency (EEA): New results for Transport indicators
δ cleaner and alternative fuels;
δ freight transport demand;
δ fuel prices; and
δ greenhouse gas emissions from transport

 

12.12.2013

Horizon 2020: EU Research and Innovation programme of funding available over 7 years (2014 to 2020)
- Participant Portal
- Smart, Green and Integrated Transport

 

02.12.2013

φ TRIP Research Summary: Economic and regional impacts of Transport
The Thematic Research Summary (TRS) addresses research dealing with impact assessment of transport policies with respect to regional and economic impacts. In the scope of the TRS are research projects financed under the Sixth and Seventh Framework Programmes (FP6 and FP7), the ESPON programme and studies financed by the European Commission. It tackles research on the evaluation of economic impacts, the evaluation of regional impacts, as well as the development and application of tools to measure regional and economic effects.
δ
download the report by the TRIP's web site (923 Kb)

φ Transport and Spatial Planning Institute, Erfurt University of Applied Sciences.
δReport: Level of service on passenger railway connections between European metropolises (.pdf, 2,5 mb)

22.11.2013

δΚείμενο Εργασίας: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (.pdf, 800 KB)

Το Κείμενο Εργασίας παρουσιάζει το αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων οδικής ασφάλειας των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, υπολογίζοντας κατάλληλους «δείκτες οδικής ασφαλείας» και επιχειρεί μια αρχική διερεύνηση τυχόν συσχέτισης κάποιων βασικών χαρακτηριστικών των σηράγγων με την ασφάλειά τους.
Σύνταξη: Αθ. Τσαντσάνογλου, Τμ. Οδικής Ασφάλειας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΛΕΣ) της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

 

13.11.2013

Ενημέρωση:

φ Eπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020
φ Το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών
ν Περισσότερα: ΤΕΝ-Τ, DG TRANSPORT >>
δδ
δ Χάρτης διαδρόμου Ανατολής/Ανατ. Μεσογείου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 2013
Πηγή: EC, DG Transport

 

11.11.2013

δΔελτία Αποτελεσμάτων Δεικτών, Οκτ. 2013:
δ Ωφελούμενος Πληθυσμός
u Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ)
δ Εργατικό Δυναμικό
δ Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας (ΑΕΠ/κάτοικο)

δ Επίπεδο Ανεργίας
δ Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
δ Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
δ Πυκνότητα Πληθυσμού
δ Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
δ Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης
δ Εξωτερικό Εμπόριο


25.10.2013

Κείμενο εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό (.pdf, 5 MB)

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο (.pdf, 1 ΜΒ)

30.08.2013

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ: «Εκπόνηση Μελέτης Επιδράσεων της Εγνατία οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροπικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία"- Κωδικός Αναφοράς 5265»
- Προθεσμία Υποβολής έως: 9/10/2013
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 1/10/2013

δ Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
δ Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

12.08.2013

δ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

δΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ:
h ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (.pdf, 500 KB)
h ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004-2012 (.pdf, 7MB)

δ 2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)

 

08.07.2013

Εκδόθηκαν και διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου τα ενημερωμένα Δελτία Αποτελεσμάτων για τους παρακάτω δείκτες:

δ Με βάση την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ:

- SET12 Πυκνότητα Πληθυσμού

30.05.2013

- SET09 Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια
- SET10 Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων
- SET11 Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

=======================================

- SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
- SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
- SET09: Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια
- SET15: Εξωτερικό Εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές)
- SET20: Επιχειρηματικότητα

 

15.09.2010

c Εκδόθηκαν τα Δελτία Αποτελεσμάτων για τους δείκτες προσπελασιμότητας των τόπων υποδοχής αναπτυξιακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και των τόπων και μέσων μεταφοράς. Τα δελτία περιλαμβάνουν στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων των εξεταζόμενων τόπων από τους πλησιέστερους κόμβους της Εγνατίας Οδού, καθώς και στοιχεία δυναμικότητας και λειτουργίας.
- SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (.pdf, 400 ΚΒ)
- SET07: Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες (.pdf, 900 ΚΒ)

 

18.08.2010

c Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην χαρτοθήκη (map gallery) επιλεγμένοι νέοι χάρτες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης εξειδικευμένων (θεματικά και γεωγραφικά) χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Περιλαμβάνονται χάρτες κινητικότητας, χρονοαποστάσεων και ωφελούμενου πληθυσμού, μεταβολών χρήσεων και αξιών γης, χωροθέτησης επιχειρήσεων, θορύβου, ΑΕΠ, απασχόλησης κα >>>

 

13.08.2010

c Εκδόθηκαν τα νέα δελτία αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών δεικτών:
ENV01: Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο
(.pdf, 3 MB)
ENV02: Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας σε Ρύπους
(.pdf, 530 KB)
ENV05: Αποκατάσταση τοπίου (.pdf, 190 KB)

Ο δείκτης ENV01: Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο περιλαμβάνει χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους που ισχύουν για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

c

 

04.08.2010

c Εκδόθηκαν τα νέα δελτία αποτελεσμάτων για τους δείκτες μεταβολών χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στις περιοχές των κόμβων της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσματα των δεικτών προέρχονται από τη «μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού», ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009

SET16 Μεταβολή Αστικής Γης (.pdf, 2,8 ΜΒ)
SET17 Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης (.pdf, 7,5 ΜΒ)
SET18 Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων (.pdf, 13,7 ΜΒ)
SET19 Εγκατάσταση Επιχειρήσεων (.pdf, 8 ΜΒ)
ENV07 Πιέσεις Μεταβολής Χρήσεων Γης (.pdf, 7,7 MB)

c Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 1,7 MB)
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)

c Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 3,5 MB)
- Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών (.pdf, 1,3 MB)
- Παράρτημα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων (.pdf, 7,8 MB)

 

18.06.2010

- Νέα αποτελέσματα δεικτών 2010: κάντε κλικ στους τίτλους των δεικτών για να έχετε άμεση πρόσβαση στα αρχεία (.pdf) των νέων δελτίων αποτελεσμάτων.

- 2010 EUROPEAN CONFERENCE - THE MULTIFACETED ECONOMIC AND POLITICAL GEOGRAPHIES OF INTERNAL AND EXTERNAL EU BORDERS, 23-25 September 2010, Veria, Greece.
Organisers: Dept. of Spatial Planning and Development, Aristoteleion University of Thessaloniki & Association for Borderland Studies

- ESPON map of the month: Territorial Impact of Transport Policy Scenarios

 

14.04.2010

Εκδόθηκε το 8ο newsletter του Παρατηρητηρίου με ενημέρωση για τις δρατηριότητες του Παρατηρητηρίου, και άλλα ενδιαφέρουσα νέα

>> κάντε κλικ εδώ για το e-newsletter

 

31.03.2010

Εκδόθηκε η Τεχνική Έκθεση: Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (.pdf, 1,3 MB)

Στην Έκθεση εξετάζεται η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο 2002-2008 στη ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, με βάση τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονταν σε κάθε έτος της περιόδου 2002-2008. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο αριθμός και ο όγκος νέων οικοδομών, ο αριθμός νέων κατοικιών και ο αριθμός νέων κατοικιών ανά 1.000 κατοίκους.

>> κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την έκθεση (.pdf 1,3 MB)

 

28.01.2010

Εκδόθηκε η Έκθεση "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ".

Η Έκθεση διαμορφώνει και εφαρμόζει ένα ειδικό επιστημονικό-μεθοδολογικό πλαίσιο εκτίμησης των νέων δεδομένων και προοπτικών που διανοίγονται σε σχέση με την λειτουργική διασύνδεση και την πολυκεντρική χωροταξική οργάνωση των αστικών κέντρων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού. Με τη χρήση κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών προσπελασιμότητας και κινητικότητας που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, εκτιμάται η επίδραση του αυτοκινητόδρομου (και των καθέτων αξόνων) στην πολυκεντρικότητα του Βορειοελλαδικού χώρου.

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης προκύπτει από τη δυναμική της συμβολής του εξεταζόμενου μεταφορικού συστήματος σε σχέση με την παρατηρούμενη λειτουργική πολυκεντρικότητα. Στις σύγχρονες αντιλήψεις του χωρικού σχεδιασμού η πολυκεντρικότητα είναι σε σημαντικό βαθμό συνάρτηση της διασύνδεσης, δηλαδή της συχνότητας και της μορφής των ροών μεταξύ των «κέντρων». Εκτιμώντας αυτές τις παραμέτρους, προκύπτει ότι η Εγνατία Οδός (με τους κάθετους άξονες) βελτιώνει την προσπελασιμότητα και αυξάνει την κινητικότητα μεταξύ των αστικών κέντρων συμβάλλοντας έτσι με άμεσο τρόπο στη λειτουργική πολυκεντρικότητα στη Ζώνη Επιρροής της.

>> κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την έκθεση (.pdf 1,4 MB)

19.01.2010

"Η Εγνατία Οδός ως αναπτυξιακός άξονας: Νέα δεδομένα και προοπτικές": εισήγηση- παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο "Ν. Ξάνθης : Χάρτης Πορείας για το 2020", Νομαρχία Ξάνθης, 15-17/02/2010 (.pdf, 4 ΜΒ)

 

23.11.2009

Εκδόθηκε το 7ο e-newsletter του Παρατηρητηρίου, με βασικό θέμα τις αυξήσεις φόρτων που καταγράφηκαν στα τμήματα της Εγνατίας Οδού τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2009 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2008 >>

Το e-newsletter περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση για τρέχοντες εξελίξεις και πρωτοβουλίες σε ζητήματα εδαφικής συνοχής και σχεδιασμού-διαχείρισης μεταφορικών υποδομών στον Ευρωπαϊκό χώρο >>

 

17/07/2009

Εκδόθηκε το νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση του δείκτη SET13 Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της EUROSTAT >>

 

17/06/2009

Οι Περιφέρειες στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού: Αναπτυξιακό προφίλ, Ιούνιος 2009
φ Συγκριτική Κατάταξη (.pdf, 300 KB)
φ Ήπειρος (.pdf, 1,4 MB)
φ Θεσσαλία (.pdf, 1,6 MB)
φ Δυτική Μακεδονία (.pdf, 1,5 MB)
φ Κεντρική Μακεδονία (.pdf, 1,8 MB)
φ Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (.pdf, 1,2 MB)

26/05/2009

Συμμετοχή του Παρατηρητηρίου στη συνεδριακή εκδήλωση του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ στα Ιωάννινα, 22.05.2009

Εισήγηση - παρουσίαση στο συνέδριο «Η Εγνατία Οδός ανοίγει τους ορίζοντες της Ηπείρου: Οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις, την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις μεταφορές», Όμιλος ΕΞΠΡΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Παρασκευή 22 Μαϊου 2009 (.pdf, 5,5 MB)
- Άρθρο - δημοσίευση εισήγησης στο ειδικό αφιέρωμα της εφημ. ΕΞΠΡΕΣ, 14.05.2009 (.pdf, 3,4 MB)
- Ειδικό αφιέρωμα της εφημ. ΕΞΠΡΕΣ (όλα τα άρθρα) για τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ηπείρου (.pdf, 7,8 MB)
c Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ

05/05/2009

Εκδόθηκαν τα Δελτία αποτελεσμάτων δεικτών, 2009 >>

Η έκδοση αφορά στα ετήσια Δελτία Αποτελεσμάτων 2009 για την εξέλιξη 38 δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται και παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού.

Κάθε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: • Ορισμός - Σκοπιμότητα: Αναφέρονται συνοπτικά ο ορισμός του δείκτη και ο σκοπός παρακολούθησής του. • Αποτελέσματα–Εκτίμηση: Παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα του δείκτη υπό τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών και γίνεται μια σύντομη εκτίμηση-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών. • Μεταδεδομένα: Περιγράφονται οι πηγές των δεδομένων και η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη.

Στην παρούσα έκδοση η κατανομή των δεικτών ανά κατηγορία έχει ως εξής: 20 κοινωνικό-οικονομικοί & χωροταξικοί, 8 περιβαλλοντικοί, και 10 συγκοινωνιακοί.

Μέχρι τέλος του έτους 2009 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 4 μελετών και θα εξαχθούν επιπλέον αποτελέσματα για τους κάτωθι 12 δείκτες: SET06 (Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς), SET07 (Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες), SET08 (Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος), SET16 (Μεταβολή Αστικής Γης), SET17 (Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης), SET18 (Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων), SET19 (Εγκατάσταση Επιχειρήσεων), ENV01 (Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο), TRA06 (Εμπορευματικές Μεταφορές), TRA12 (Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς), TRA13 (Συνδυασμένες Μεταφορές) και TRA15 (Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα).

 

03/03/2009

Εισήγηση-Παρουσίαση "Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού", στην ΗΜΕΡΙΔΑ Προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, Δήμος Ηγουμενίτσας: στο πλαίσιο του προγράμματος HELITA (INTERREG IIA: Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006), 25/02/2009, Ηγουμενίτσα. (.pdf, 2,6 ΜΒ)

13/01/2009

Παράδοση στην κυκλοφορία νέων τμημάτων της Εγνατίας Οδού - Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙA (.doc)

17/11/2008

Εισήγηση - παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στην 18η Πανελλαδική Συνάντηση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ArcInfo – ArcView – ArcGIS Server), Θεσσαλονίκη, 5-7/11/2008, Marathon Data Systems. (.pdf, 4,3 ΜΒ)

Εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού συμμετείχε στο ESPON 2013 Programme Workshop on Monitoring Territorial Dynamics, 12 November 2008, Venue: ESPON Coordination Unit, Esch-sur-Alzette, Luxembourg >>

17/09/2008

Εισήγηση - παρουσίαση του Παρατηρητηρίου με θέμα "Η επίδραση των οδικών αξόνων στην οικιστική ανάπτυξη και τις αξίες των ακινήτων: αποτελέσματα Πιλοτικής Μελέτης σε τρεις επιλεγμένες περιοχές κόμβων της Εγνατίας Οδού" (8 ΜΒ) στο 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ” 11-13, Σεπτ. 2008, Θεσ/νίκη, 73η Δ.Ε.Θ. , HELEXPO.

17/06/2008

c Οι Περιφέρειες στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Κεν. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη), Ιούνιος 2008
c Συνοπτικό αναπτυξιακό προφίλ (.pdf, 200 KB)
c Συγκριτική Κατάταξη (.pdf, 170 KB)
d
Ήπειρος (.pdf, 470 KB)
d Θεσσαλία (.pdf, 470 KB)
d Δυτική Μακεδονία (.pdf, 490 KB)
d Κεντρική Μακεδονία (.pdf, 520 KB)
d Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (.pdf, 450 KB)

09/06/2008

Νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου:

c Κείμενο εργασίας: Πολιτική Μεταφορών και Εδαφική Συνοχή: Η Περίπτωση της Εγνατίας Οδού στο Βορειοελλαδικό Χώρο, Απρ. 2008 (.pdf, 730 KB)

05/06/2008

Νέες εκθέσεις του Παρατηρητηρίου:

c Κείμενο Εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, Απρ. 2008 (.pdf, 850 KB)

c Κείμενο Εργασίας: Προσδιορισμός Λειτουργικών Αστικών Περιοχών στον Ελλαδικό χώρο, με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία, Φεβ.2008 (.pdf, 1,4 MB)

c Βασικοί οικονομικοί - αναπτυξιακοί δείκτες 2008

c Συνοπτικό αναπτυξιακό προφίλ των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Κεν. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη)..>> (.pdf, 200 KB)

04/06/2008

Παρουσιάσεις - εισηγήσεις του Παρατηρητηρίου σε εκδηλώσεις:

“Πολιτική Μεταφορών και Εδαφική Συνοχή: Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού στον Βορειοελλαδικό χώρο”, (.pdf, 900 KB). Eισήγηση στo «4o Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές στην Ελλάδα», Αθήνα 28/05/2008, Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
cpaper
(.pdf, 320 KB)

"Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού", (pdf, 2,8 MB). Εισήγηση στην ημερίδα "Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Β΄ Μελέτης Χωρικών Επιπτώσεων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του Δυτικού Οδικού Άξονα", Πάτρα, 28.05.2008

22/05/2008

Εκδόθηκαν τα Δελτία αποτελεσμάτων δεικτών, 2008 >>

05/05/2008

"Spatial Impact Observatory of the Egnatia Motorway", παρουσίαση στο South Eastern Mediterranean Spatial Observatory Network, (SEMSON - ESPON) final seminar, 11/04/2008, Thessaloniki. (.pdf, 4,7 MB)

16/04/2008

Επικαιροποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε το σύστημα δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, και συντάχθηκε η 3η έκδοση των Τεχνικών Δελτίων των δεικτών. >> (.pdf file, 600 ΚΒ)

05/04/2008

Εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού συμμετείχε στο ESPON 2013 Programme Workshop on Territorial Indicators and Indices, 2 April 2008, Venue: ESPON Coordination Unit, Esch-sur-Alzette, Luxembourg >>

17/03/2008

"Νομός Έβρου και Εγνατία Οδός", παρουσίαση στην ημερίδα “ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: Κόμβος Συνδυασμένων Μεταφορών και Ενέργειας”, διοργάνωση Δημοσιογραφικό Συγκρότημα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” και Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Έβρου, 27/02/2008, Αλεξανδρούπολη

24/01/2008

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική μελέτη μεταβολών χρήσεων-αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων πέριξ επιλεγμένων κόμβων της Εγνατίας Οδού.
c Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων (.pdf, 250 KB)
c Παρουσίαση της πιλοτικής μελέτης από τους επιστ. υπεύθυνους (ΑΠΘ), 16/01/2007, ΕΟΑΕ (.pdf, 20 MB)

c Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

11/12/2007

"Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": παρουσίαση στην Ημερίδα "Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II - Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα – Σχεδιάζοντας το αύριο", Δ.Ε.Α.ΚΟ Δήμος Κομοτηνής, Κομοτηνή, 26/11/2007 (.pdf, 5,6 MB)

18/09/2007

Αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής: "Ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους αξιολόγησης: η αξιολόγηση κατά την προγραμματική περίοδο" είναι το πέμπτο κατά σειρά έγγραφο εργασίας που συντάχθηκε από κοινού από τη ΓΔ Περιφερειακή Πολιτική και τη ΓΔ Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ισότητα Ευκαιριών. Το έγγραφο παρέχει μεθοδολογικές οδηγίες για την αξιολόγηση προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013

...περισσότερα >>

22/06/2007

Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συμμετείχε σε τρεις ημερίδες - επιστημονικές συναντήσεις και παρουσίασε σχετικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις:

c "Οδικό δίκτυο και σύστημα δεικτών: Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": Παρουσίαση στην Ημερίδα " Συγκοινωνιακή Υποδομή και Χωρική Ανάπτυξη", Ερευνητικό Δίκτυο MetaNet, ΑΠΘ, 20/06/2007. (.pdf, 6 MB)

c "Κοζάνη και Εγνατία Οδός": Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στην Ημερίδα " Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη", ΙΠΑΔΜ - Δήμος Κοζάνης, Κοζάνη, 18/06/2007. (.pdf, 3 MB)

c "The integrative role of Egnatia motorway": Παρουσίαση του Πρατηρητηρίου στη 2η συνάντηση εργασιών του ερευνητικού project SIMCODE-IGT (INTERREG III - ARCHIMED), Αλεξανδρούπολη 22-23/03/2007. (.pdf, 4 MB)

 

11/12/2007

"Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": παρουσίαση στην Ημερίδα "Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II - Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα – Σχεδιάζοντας το αύριο", Δ.Ε.Α.ΚΟ Δήμος Κομοτηνής, Κομοτηνή, 26/11/2007 (.pdf, 5,6 MB)

18/09/2007

Αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής: "Ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους αξιολόγησης: η αξιολόγηση κατά την προγραμματική περίοδο" είναι το πέμπτο κατά σειρά έγγραφο εργασίας που συντάχθηκε από κοινού από τη ΓΔ Περιφερειακή Πολιτική και τη ΓΔ Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ισότητα Ευκαιριών. Το έγγραφο παρέχει μεθοδολογικές οδηγίες για την αξιολόγηση προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013

...περισσότερα >>

22/06/2007

Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συμμετείχε σε τρεις ημερίδες - επιστημονικές συναντήσεις και παρουσίασε σχετικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις:

"Οδικό δίκτυο και σύστημα δεικτών: Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": Παρουσίαση στην Ημερίδα " Συγκοινωνιακή Υποδομή και Χωρική Ανάπτυξη", Ερευνητικό Δίκτυο MetaNet, ΑΠΘ, 20/06/2007. (.pdf, 6 MB)

"Κοζάνη και Εγνατία Οδός": Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στην Ημερίδα " Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη", ΙΠΑΔΜ - Δήμος Κοζάνης, Κοζάνη, 18/06/2007. (.pdf, 3 MB)

"The integrative role of Egnatia motorway": Παρουσίαση του Πρατηρητηρίου στη 2η συνάντηση εργασιών του ερευνητικού project SIMCODE-IGT (INTERREG III - ARCHIMED), Αλεξανδρούπολη 22-23/03/2007. (.pdf, 4 MB)

 

20/02/2007

Δείκτες και χάρτες για την μετραβολή της "προσπελασιμότητας" στις Περιφέρειες της ΕΕ27: Στα πλαίσια του Προγράμματος ESPON project 1.2.1 «Transport services and networks», οριστικοποιήθηκε ο υπολογισμός και εκδόθηκε νέα Έκθεση με τα αποτελέσματα δεικτών προσπελασιμότητας (οδικώς και σιδηροδρομικώς) για την περίοδο 2001-2006. Χαρακτηριστική είναι η θετική μεταβολή του δείκτη οδικής προσπελασιμότητας που εντοπίζεται για τους Νομούς της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λόγω της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού (σελ. 15 της Έκθεσης).

...περισσότερα >>

22/01/2007

Διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: επιλέξιμες Περιφέρειες και επιδοτήσεις. Η Ε.Ε. δημοσίευσε τρεις αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των Περιφερειών και των κρατών-μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Επίσης, δημοσιεύθηκαν τρεις ακόμη αποφάσεις που ορίζουν τους πόρους που θα κατανεμηθούν σε κάθε κράτος-μέλος.

...περισσότερα >>

25/11/2006

Εκδόθηκε από το Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (με την υποστήριξη της Ε.Ε.) το 5ετές Πρόγραμμα Δράσης 2007-2011 για την ανάπτυξη του βασικού δικτύου μεταφορικών υποδομών στις χώρες Αλβανία, FYROM, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία.

...περισσότερα>>

17/11/2006

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 15/11/2006 η ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ για την Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE.

...περισσότερα>>

01/11/2006

Εκδόθηκε από το ΥΠΟΙΟ το Επίσημο Σχέδιο για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (4η Προγραμματική Περίοδος).

...περισσότερα>>

25/09/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ολομέλειά του της 4ης Ιουλίου 2006 στο Στρασβούργο, ενέκρινε τους νέους κανονισμούς για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Κατά την περίοδο αυτή η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων θα ανέλθει σε 308 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2004) για τη στήριξη των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενθάρρυνση της απασχόλησης. Το 81,54% των συνολικών κονδυλίων θα επικεντρωθεί στο στόχο «σύγκλιση», στο πλαίσιο του οποίου είναι επιλέξιμα τα φτωχότερα κράτη μέλη. Στις υπόλοιπες περιφέρειες το 15,95% περίπου των διαρθρωτικών ταμείων θα έχει σκοπό να στηρίξει την καινοτομία, την αειφόρο ανάπτυξη, τα σχέδια για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κατάρτισης στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Τέλος, το υπόλοιπο 2,52% διατίθεται για τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». Στα νέα κράτη μέλη αντιστοιχεί συνολικά το 51,3% των κονδυλίων. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 18.217

...περισσότερα>>

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Νο 18 (.pdf, 600 KB)
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές δίνονται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_el.htm

Πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση για την πολιτική συνοχής και τις πόλεις διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/index_en.htm

 

22/08/2006
Kick-off meeting of the Archimed/Interreg project SIMCODE:IGT (Spatial Impact of Multimodal Transport Corridor Development : Greece - Italy - Turkey)

SIMCODE-IGT web site >>

03/08/2006
Νέες προτάσεις κανονισμών διαρθρωτικών ταμείων διαθέσιμες στο Ίντερνετ
Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 5 Μαίου 2006, οι τελευταίες προτάσεις κανονισμών για τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της κοινότητας. Οι αριθμοί των εγγρράφων των διαφόρων κανονισμών είναι οι εξής: γενική προσέγγιση 8750/06, ΕΤΠΑ 8751/06, ΤΣ 8749/06, ΕΚΤ 8752/06, ΕΟΕΣ 8754/06. Για να έχετε πρόσβαση στους κανονισμούς, απλώς πληκτρολογήστε τον "αριθμό εγγγράφου" στο εργαλείο αναζήτησης στην ακόλουθη διεύθυνση >>

03/08/2006
Προενταξιακές ενισχύσεις: 23 έργα στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία (ISPA: Μέσο Προενταξιακών Διαρθρωτικών Πολιτικών)


...περισσότερα >>

03/08/2006
Εργαλείο διαχείρισης εδαφικής συνεργασίας
Ένα νέο εργαλείο διαχείρισης για την προώθηση της καλύτερης χρήσης του ΕΤΠΑ διατίθεται στιο Ίντερνετ. Το "Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την αξιολόγηση και επιλογή έργων Interreg III" προσφέρει στους διαχειριστές των προγραμμάτων Interreg πρακτικές και αναλύτικές πληροφορίες για τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην επιλογή έργων. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει και συγκριτική ανάλυση των υπάρχουσων μεθόδων αξιολόγησης που χρησιμοποιούν τα προγράμματα Interreg III καθώς και ένα οδηγό αξιολόγησης με παραδείγματα αναγνωρισμένων καλών πρακτικών.

...περισσότερα >>

31/07/2006
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: 1st European Summit: Observing the IT Society, Αθήνα, 27-29 Σεπτεμβρίου

...περισσότερα >>

27/06/2006
Περιφερειακό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 2003 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ25)
Η EUROSTAT, η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει δημοσιεύσει το περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το έτος 2003 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατάταξη παρέχει ένα μέτρο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας σε μια περιοχή ανά κάτοικο και χαρτογραφεί την απόκλιση στο βαθμό οικονομικής ανάπτυξης στις 254 περιοχές και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και παλαιών κρατών μελών. Οι τρεις κύριες περιοχές στην κατάταξη είναι το Λονδίνο (Inner - London) στο Ηνωμένο Βασίλειο (278% του μέσου όρου), Βρυξέλλες στο Βέλγιο (238%) και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (234%). Η κορυφαία περιοχή από ένα νέο κράτος μέλος είναι η περιφέρεια της Πράγας στην Τσεχία (138%).

Στοιχεία και χάρτες για τις Περιφέρειες και τους Νομούς της Ελλάδας

...περισσότερα

22/06/2006
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON (European Spatial Planning Observatory Network - project 2.3.1: Application and effects of the ESDP in Member States)

...περισσότερα >>

20/06/2006
2007-2013: προετοιμασία της νέας γενιάς προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων

Καθώς η τωρινή περίοδος προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και μέσων φτάνει στο τέλος της τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες προετοιμάζουν την καινούρια περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η ιστοσελίδα Inforegio παρουσιάζει πληροφορίες και έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν τους υπευθύνους στο έργο τους, να διευκολύνουν τις ανταλλαγές μεταξύ τους και να ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

...περισσότερα

20/06/2006

...περισσότερα

20/06/2006
Χαρτογράφηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και συνοχής:
Στη νέα Έκθεση "Mapping regional competitiveness and cohesion" (χαρτογράφηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και συνοχής), που εκδόθηκε από το ESPON, το δικτυακό παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής χωροταξίας, παρουσιάζεται η ποικιλομορφία των περιφερειών της Ευρώπης μέσω διαφόρων δεικτών ανάπτυξης

...περισσότερα

20/06/2006
Σχέσεις πόλης - υπαίθρου
Στις 25 Απριλίου, διοργανώθηκε στη Χάγη (Ολλανδία) συνέδριο για τη συνεργασία πόλης - υπαίθρου και την πολυκεντρική αστική ανάπτυξη από τα δίκτυα Interact και ESPON.

...περισσότερα

 

19/06/2006
Το 3ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή), την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στις 9.30 π.μ.

...περισσότερα

 
 

 

open data
Έρευνα Google

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη