Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Αποτελέσματα Δεικτών 2008
Τελευταία ενημέρωση: 18.06.2010
Τα Δελτία Αποτελεσμάτων για κάθε δείκτη δίνονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format)
Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί Δείκτες

Ωφελούμενος Πληθυσμός

Μέγεθος Αγοράς

Εργατικό Δυναμικό

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

Επίπεδο Ανεργίας

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

Πυκνότητα Πληθυσμού

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

Εξωτερικό Εμπόριο

Μεταβολή Αστικής Γης

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

Δείκτες Οδικού Δικτύου (Κυκλοφοριακοί)

Κυκλοφοριακός Φόρτος

Σύνθεση της Κυκλοφορίας

TRA03

Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων

Χρόνος Διαδρομής ανά Οδικό Τμήμα

TRA05

Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

TRA06

Εμπορευματικές Μεταφορές

TRA07

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα

TRA08

Οδική Ασφάλεια

TRA09

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

TRA10

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

TRA11 

Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό Δίκτυο

TRA12

Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς

TRA13 

Συνδυασμένες Μεταφορές

TRA14   

Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων επί του ’ξονα

TRA15

Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα

αρχή σελίδας

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη