Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Χαρτοθήκη - Map Gallery: Διασυνοριακή Ζώνη Επιδράσεων στη ΝΑ Ευρώπη
Τελευταία ενημέρωση: 10.04.2018

Οι χάρτες παρέχονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format), είτε για προεπισκόπηση, είτε για αποθήκευση στον υπολογιστή σας. Για τα αρχεία pdf θα χρειαστείτε τον free viewer της Adobe, Acrobat Reader, τον οποίο μπορείτε να τον κατεβάσετε από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

ε Νέοι χάρτες των Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών

TEN-T_GRTENT-T_road-gr

Κεντρικό και Εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς, στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες Κεντρικό και εκτεταμένο οδικό δίκτυο (ενημερωμένο για Ελλάδα), λιμάνια, οδικοί-σιδηροδρομικοί κόμβοι και αεροδρόμια

πηγή: GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec, 2017)

μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe",
- Authors: Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas
Impact Assessment and Project Appraisal Journal (2018):
Received 23 Oct 2017, Accepted 22 Dec 2017, Published online: 04 Apr 2018, Published on behalf of the International Association for Impact Assessment

Χάρτες
Αρχείο
διασυνοριακή ζώνη μελέτης
9 MB
4 ΜΒ
8 ΜΒ
4 ΜΒ
3 ΜΒ
3,5 ΜΒ
3,5 ΜΒ
3 ΜΒ
3 ΜΒ
2,8 ΜΒ
 
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη - συνοχή
3 ΜΒ
2,5 ΜΒ
3 ΜΒ
3,5 ΜΒ
3,5 ΜΒ
3,5 ΜΒ
3 ΜΒ
3,5 ΜΒ
2,8 ΜΒ
3 ΜΒ
3,3 ΜΒ
3 ΜΒ
2,8 ΜΒ
2,5 ΜΒ
4 ΜΒ
2,8 ΜΒ
2,6 ΜΒ
3 ΜΒ
.pdf, 3 ΜΒ
μεταφορές - κινητικότητα - προσπελασιμότητα
3,5 MB
3,5 ΜΒ
3,6 ΜΒ
3 ΜΒ
3,6 ΜΒ
 
διασυνοριακή εδαφική συνεργασία
4,3 ΜΒ

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ν Αποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

ε Χάρτες Ζώνης Επιδράσεων στην Ελληνική επικράτεια και ειδικότερα στις 5 Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός στη Βόρεια Ελλάδα >>

ν ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ
- Ο Κάθετος 'Αξονας Σιάτιστα - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή (VA-45)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Φλώρινα - Νίκη (VA-50)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (VA-60)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
- Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-75)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-80)

ν Το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών
ν Περισσότερα: ΤΕΝ-Τ, DG TRANSPORT >>
map ΤΕΝ-Τ corridors

ν TENs-T maps (EU, DG Transport and Mobility: TEN-T EA)
 
 
 
 

)

 

αποτελέσματα δεικτών

 

 

 

 

 
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη