Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Χαρτοθήκη - Map Gallery
Τελευταία ενημέρωση: 16.12.2014

Στην Χαρτοθήκη μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιλεγμένους χάρτες που παράγει το Παρατηρητήριο. Οι χάρτες δίνονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format), είτε για προεπισκόπηση, είτε για αποθήκSευση στον υπολογιστή σας. Για τα αρχεία pdf θα χρειαστείτε τον free viewer της Adobe, Acrobat Reader, τον οποίο μπορείτε να τον κατεβάσετε από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Χάρτες
Αρχείο
κινητικότητα - προσπελασιμότητα
9 MB
2 MB
2 MB
Χάρτης δικτύων και διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (2013) στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
- Πηγές:
EC, DG Transport, REVISION OF TEN-T GUIDELINES
EC, DG Transport, TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS
.pdf, 3 ΜΒ
.pdf, 5 MB
.pdf, 3 MB
.pdf, 21 ΜΒ
.pdf, 200 ΚΒ
.pdf, 2,7 ΜΒ
Επίπεδα κυκλοφοριακών φόρτων (Ε.Μ.Η.Κ), Οκτ. 2012
.pdf, 3,8 MB
.pdf, 3,8 MB
.pdf, 1,4 MB
.pdf, 1,3 ΜΒ
.pdf, 6,3 MB
.pdf, 20 ΜΒ
.pdf, 11,2 ΜΒ
.pdf, 20 ΜΒ
.pdf, 1,7 ΜΒ
.pdf, 670 ΚΒ
.pdf, 20 ΜΒ
.pdf, 1,7 ΜΒ
Ωφελούμενος πληθυσμός βάσει της πρόσβασης ανά ζώνες χρονοαποστάσεων, "χωρίς" και "με" την Εγνατία Οδό, με κέντρο (α) την Ηγουμενίτσα, (β) τα Γρεβενά, (γ) την Ξάνθη, και (δ) την Αλεξανδρούπολη
.pdf, 6 MB
.pdf, 2,6 ΜΒ
.pdf, 750 ΚΒ
.pdf, 2,2 ΜΒ
 
ανάπτυξη - συνοχή
σ Χάρτες: Τόποι ειδικού ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού
σ Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (.pdf, 3,5 ΜB)
σ Κεντρ. Μακεδονία (.pdf, 4,2 ΜB)
σ Δυτική Μακεδονία (.pdf, 2,7 ΜB)
σ Ήπειρος (.pdf, 3,9 ΜB)
σ Θεσσαλία (.pdf, 4,9 ΜB)
 
.pdf, 17 ΜΒ
.pdf, 3 ΜΒ
.pdf, 24 ΜΒ
pdf, 300 ΚΒ
.pdf, 560 ΚΒ
.pdf, 11,4 ΜΒ
.pdf, 11,4 ΜΒ
.pdf, 4 ΜΒ
.pdf, 4 ΜΒ
.pdf, 12 ΜΒ
.pdf, 5 MB
.pdf, 5 ΜΒ
.pdf, 37 ΜΒ
.pdf, 4 ΜΒ
.pdf, 21,5 ΜΒ
.pdf, 1,7 ΜΒ
.pdf, 13 ΜΒ
.pdf, 3,3 ΜΒ
.pdf, 1,2 ΜΒ
.pdf, 5-13 ΜΒ
.pdf, 3-6 ΜΒ
.pdf, 2-11 ΜΒ
.pdf, 2-4 ΜΒ
 
ισορροπία - δικτύωση
.pdf, 1,3 MB

Μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ της Ζώνης IV, 2001-2011

.pdf, 1,8 MB
.pdf, 1,6 MB
.pdf, 1,3 MB
.pdf, 1,3 MB
.pdf, 200 ΚΒ
.pdf, 21,4 ΜΒ
.pdf, 2,2 ΜΒ
.pdf, 9,4 ΜΒ
.pdf, 3 ΜΒ
.pdf, 5 ΜΒ
.pdf, 2,5 ΜΒ
.pdf, 1 ΜΒ
.pdf, 1,5 ΜΒ
.pdf, 2 ΜΒ
.pdf, 1,3 ΜΒ
.pdf, 2,2 ΜΒ
.pdf, 12,4 ΜΒ
.pdf, 7 ΜΒ
.pdf, 4 ΜΒ
.pdf, 2,6 ΜΒ
   
περιβάλλον
.pdf, 2,4 ΜΒ
.pdf, 2,4 ΜΒ

Δείκτης ENV07: Μεταβολές (1998-2007) βασικών κατηγοριών χρήσεων γης (αγροτική, φυσική, αστική) στις περιοχές πέριξ 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού:
- ΑΚ01 Ηγουμενίτσας
- ΑΚ05 Ιωαννίνων
- ΑΚ09 Γρεβενών
- ΑΚ11 Καλαμιάς
- ΑΚ12 Κοζάνης
- ΑΚ14 Βέροιας
- ΑΚ21-24 Περιοχή Θεσσαλονίκης
- ΑΚ31 Αγ. Σύλλας, Καβάλας
- ΑΚ32 ’σπρα Χώματα, Καβάλας
- ΑΚ34 Βανιάνο, Ξάνθης
- ΑΚ35 Βαφαίικα, Ξάνθης
- ΑΚ37 Κομοτηνής Δυτ.
- ΑΚ38 Κομοτηνής Ανατ.
- ΑΚ41 Αλεξανδρούπολης

.pdf, 6 - 16 ΜΒ
.pdf, 3 ΜΒ
.pdf, 10,3 ΜΒ
.pdf, 12,3 ΜΒ

.pdf, 5 ΜΒ
.pdf, 1,6 ΜΒ
.pdf, 3,8 ΜΒ

 

αρχή σελίδας

αναζήτηση
Έρευνα Google
ειδήσεις

Χάρτες χρήσεων και αξιών γης σε περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2009)

ν ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ
- Ο Κάθετος 'Αξονας Σιάτιστα - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή (VA-45)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Φλώρινα - Νίκη (VA-50)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (VA-60)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
- Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-75)
- Ο Κάθετος 'Αξονας Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-80)

νEπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020
χάρτης επιλεξιμοτητας 2014-2020
ν Το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών
ν Περισσότερα: ΤΕΝ-Τ, DG TRANSPORT >>
map ΤΕΝ-Τ corridors

Νέοι Χάρτες:

Μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ της Ζώνης IV, 2001-2011

)

Χάρτης εξέλιξης έργων (jpeg, 650 KB)

χάρτες 2009
χάρτες 2008
χάρτες 2007

 

αποτελέσματα δεικτών

TENs-T maps (EU, DG Transport and Mobility: TEN-T EA)

ESPON Workshop on Innovative Visualisation and Cartographic Language..>>>

ESPON hyperatlas

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη