Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Πληροφοριακή αφίσα

Για το απορρήτο και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

Στο πλαίσιο των Όρων Χρήσεων ιστοσελίδων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, της αποποίηση ευθύνης για ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εφαρμογή του από τις 25 Μαΐου 2018, ενημερώνουμε τους επισκέπτες του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού και ειδικά αυτούς οι οποίοι εγγράφονται στη λίστα παραλαβής του ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) που εκδίδει και διανέμει το Παρατηρητήριο πως:

1. Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού δεν συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες του ιστότοπου, εκτός από τη διεύθυνση IP του σταθμού από τον οποίο έχει κάποιος επισκέπτης πρόσβαση στον ιστότοπο και τις σελίδες που επισκέφθηκε από αυτόν τον σταθμό, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης. Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών χρηστών. Δηλαδή, ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου μπορεί να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες - και σε καμμία περίπτωση ατομικά/προσωπικά δεδομένα - για στατιστικούς σκοπούς, για παράδειγμα, μετρώντας τον αριθμό των επισκεπτών στα διάφορα τμήματα του ιστότοπου, για να το καταστήσει πιο χρήσιμο στους επισκέπτες.

3. Δεδομένου ότι το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού παρέχει στους επισκέπτες τού ιστότοπου το δικαίωμα εγγραφής για την παραλαβή του ενημερωτικού ψηφιακού δελτίου ενημέρωσης (e-newsletter, http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_6_newsletter.htm) που εκδίδει ανά τακτά διαστήματα, δηλώνεται πως τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή είναι μόνο η διεύθυνση email, τα οποία δεν πρόκειται να αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, γνωστοποιούνται ή ανταλλάσονται και γενικά δεν επεξεργάζονται και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της συγκεκριμένης ενημέρωσης μέσω της αποστολής του e-newsletter. Είναι ευνόητο ότι οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες έχουν ανά πάσα στιγμή της δυνατότητα να ζητήσουν την διόρθωση ή και τη διαγραφή τους από την λίστα μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας (http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_6_newsletter.htm), ώστε να σταματήσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις, δηλαδή το e-newsletter.

4. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας (http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_6_form.asp)  που παρέχεται στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού:

- Δεδομένου ότι η υπηρεσία φόρμας επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού συλλέγει, αλλά δεν επεξεργάζονται περαιτέρω, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπόκειται στον κανονισμό 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας και δεν επεξεργάζονται, ούτε αποκαλύπτονται, ούτε χρημοσιοποιούνται περαιτέρω μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα δεδομένα:
- Ονομα (υποχρεωτικό πεδίο)
- Επίθετο (υποχρεωτικό πεδίο)
- Διεύθυνση email (υποχρεωτικό πεδίο)

5. Σε περίπτωση που θέλετε να επαληθεύσετε την πιστή τήρηση των παραπάνω σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, περιγράφοντας ρητά το αίτημά σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να μας ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαγράφεται από τη λίστα του e-newsletter είτε μέσω αποστολής email στη διεύθυνση observe@egnatia.gr είτε χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_6_newsletter.htm, είτε να χρησιμοποιήσετε το αίτημα διαγραφής που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε e-newsletter που λαμβάνετε από το Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

6. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να ενημερώνεται ή τροποποιείται οιαδήποτε χρονική στιγμή από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7. ’λλοι ιστότοποι που συνδέονται από αυτόν τον ιστότοπο δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή για παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση observe at egnatia.gr.

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


Για την αγγλική
απόδοση κειμένων και περιεχομένων του ιστότοπου οφείλουμε ειδικές ευχαριστίες στο Τμήμα Μεταφράσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη