EGNATIA ODOS S.A.
egnatia motorway OBSERVATORY e-newsletter
# 07
23/11/2009
Αυξήσεις κυκλοφοριακού φόρτου στην Εγνατία Οδό

Σημαντικές αυξήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου στα τμήματα της Εγνατίας Οδού καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 2009, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων φόρτου για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2009, στα τμήματα της Εγνατίας Οδού όπου είναι εγκατεστημένοι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2008, προκύπτει ότι η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού είχε ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων στα τμήματα που ήταν σε λειτουργία και το 2008. Όπως ήταν αναμενόμενο η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη στα δυτικά τμήματα της Εγνατίας, καθώς στα τέλη του 2008 και στο 1ο εξάμηνο του 2009 παραδόθηκαν στην κυκλοφορία σημαντικά τμήματα της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας που δεν είχαν ολοκληρωθεί πέρυσι. Στα ανατολικά τμήματα της Εγνατίας Οδού η αύξηση ήταν επίσης αξιοσημείωτη, αν και όχι τόσο έντονη καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του αυτοκινητόδρομου ήταν ήδη ολοκληρωμένο το 2008.   

Η ποσοστιαία αύξηση του ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου στα δυτικά τμήματα της Εγνατίας όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κυμάνθηκε από 27% έως και 105%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στα τμήματα της Εγνατίας μεταξύ Ιωαννίνων και Μετσόβου. Συγκεκριμένα στο τμήμα Α/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ Παμβώτιδας παρατηρήθηκε διπλασιασμός του κυκλοφοριακού φόρτου μετά την ολοκλήρωση του άξονα τόσο το μήνα Αύγουστο (99%) όσο και το Σεπτέμβριο (105%) σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς.

Στα υπόλοιπα τμήματα της Εγνατίας η ποσοστιαία αύξηση του ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου κυμάνθηκε από 9% έως και 22%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των σταθμών μέτρησης κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τα τμήματα της Εγνατίας που δόθηκαν στην κυκλοφορία πριν τον Αύγουστο του 2008. 

Ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος σε επιλεγμένα τμήματα της Εγνατίας οδού κατά τους μήνες Αύγουστος 2008 & 2009 και Σεπτέμβριος 2008 & 2009

Τμήμα

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

2008

2009

Μεταβολή 2008-2009 %

2008

2009

Μεταβολή 2008-2009 %

Α/Κ Σελλών (Τύρια) - Α/Κ Δωδώνης

7.900

12.300

55,7%

5.500

7.100

29,1%

Α/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ Παμβώτιδας

6.700

13.300

98,5%

4.200

8.600

104,8%

Α/Κ Βενέτικου - Α/Κ Ανατ. Γρεβενών

6.500

9.700

49,2%

4.000

6.600

65,0%

Α/Κ Ανατ. Γρεβενών - Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας

8.900

12.600

41,6%

6.800

8.600

26,5%

Α/Κ Κοζάνης - Α/Κ Πολύμυλου

15.200

18.300

20,4%

12.700

15.000

18,1%

Α/Κ Πολύμυλου - Α/Κ Βέροιας

16.800

19.900

18,4%

14.100

16.400

16,3%

Α/Κ Ρεντίνας - Α/Κ Ασπροβάλτας

21.000

23.700

12,9%

14.600

16.900

15,7%

Α/Κ Αγ. Σύλλα - Α/Κ ¶σπρης ¶μμου (Ασπροχωμάτων)

15.200

17.200

13,2%

12.900

14.100

9,3%

Α/Κ Ιάσμου - Α/Κ Δυτ. Κομοτηνής

10.200

12.300

20,5%

9.100

11.100

22,0%

Α/Κ Αλεξανδρούπολης - Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης

7.300

8.300

 13,7%

5.400

6.100

13,0%

Πηγή: Τμ. Κυκλοφορίας, Διεύθ. Λειτουργίας, Τομέας ΛΕΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Νοεμ. 2009)

 

Νέα υπό έκδοση Έκθεση του Παρατηρητηρίου: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ: Η Έκθεση διαμορφώνει και εφαρμόζει ένα ειδικό επιστημονικό-μεθοδολογικό πλαίσιο εκτίμησης των νέων δεδομένων και προοπτικών που διανοίγονται σε σχέση με την λειτουργική διασύνδεση και την πολυκεντρική χωροταξική οργάνωση των αστικών κέντρων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Η Έκθεση θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τη διάθεσή της μέσω του Ίντερνετ.

 

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Παρατηρητηρίων Χωροταξίας (ESPON): Νέα έκθεση-χάρτης "Επιδόσεις των λιγότερο προσβάσιμων Περιφερειών" (διαθέσιμο μόνο στην αγγλική): Performance of Less Accessible Regions - ESPON map of the month, Nov. 2009 >>>

Η νέα επιτροπή για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T Executive Agency) διοργανώνει ανοιχτό σεμινάριο TEN-T Project Management Workshop, 12-13 January 2010, Brussels >> Εγγραφές / Registration

Εδαφική συνοχή και Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ειδική ενημέρωση για την διαμόρφωση της διαδικασίας και της ατζέντας συζήτησης μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων διατίθενται από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής >>

- New web portal: Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA)

 

 South-East Europe Core Regional Transport Network Development Plan - Five Year Multi Annual Plan 2009 to 2013 (πηγή: South East Europe Transport Observatory SEETO) >>
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας email στην διεύθυνση observe@egnatia.gr.

Νέα και ενδιαφέρουσες ειδήσεις στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου
newsmore01
 

Το Παρατηρητήριο καταγράφει και παρακολουθεί τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, με βάση ένα πληροφοριακό σύστημα δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως:

. η κινητικότητα και η προσπελασιμότητα,
. η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
. η ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και
. η ποιότητα περιβάλλοντος

* Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωροταξικού - αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού.

* Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως μέσω του Ίντερνετ (http://observatory.egnatia.gr), αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

* H λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συμπεριλαμβάνει ως μόνιμη επιδίωξη τη δικτύωση και συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Στοιχεία επικοινωνίας / Contact details
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 60030
6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης
570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 470 200
Fax: 2310 475 937
e-mail: observe@egnatia.gr
Egnatia Motorway Observatory
EGNATIA ODOS S.A.
P.O. Box 60030
6th km Thessaloniki-Thermi
57001
Thermi, Thessaloniki
Greece

Tel: +30 2310 470 200
Fax: +30 2310 475 937
Email: observe@egnatia.gr
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ: / THE EGNATIA ODOS PROJECT IS FUNDED BY:
EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / EUROPEAN UNION
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / EUROPEAN INVESTMENT BANK
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 / COMMUNITY SUPPORT FRAMEWORK
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / HELLENIC MINISTRY FOR THE ENVIRONMENTAL PHYSICAL PLANNING AND PUBLIC WORKS
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί ¶ξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη», Γ' ΚΠΣ.
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη», Γ' ΚΠΣ.
Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτό το newsletter κάντε κλικ εδώ.

If you wish no longer to receive this newsletter please click here.

Θέλετε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το Newsletter; κάντε κλικ εδώ.

Do you wish to subscribe and receive the Newsletter? click here.
© 2009 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / EGNATIA ODOS S.A.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.