EGNATIA ODOS S.A.
egnatia motorway OBSERVATORY e-newsletter
# 21
web site
Φεβρουάριος 2018
- ενημερωτικό δελτίο

μ Εφαρμογή χάρτη online:

σδ Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

Η εφαρμογή προβάλει τις οδούς παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (κόκκινη γραμμή) στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την ΥΑ του ΥΠΥΜΕ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70.

- Κάντε κλικ ΕΔΩ ή πάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε

diodia_map_onlie_2018_01

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Με κλικ πάνω στην κόκκινη γραμμή ανοίγει επιπλέον παράθυρο με στοιχεία πίνακα όπως αυτά υπάρχουν στο ΦΕΚ. 

Επιπλέον πληροφορίες για το αρχείο Οδών και την εφαρμογή παρουσίασης σε online χάρτη ΕΔΩ

Δ/νση Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητορόμου & Υποδομών
Ανάπτυξη: 
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
© ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

 

ε Νέοι χάρτες των Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών

TEN-T_GRTENT-T_road-gr

Κεντρικό και Εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς, στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες Κεντρικό και εκτεταμένο οδικό δίκτυο (ενημερωμένο για Ελλάδα), λιμάνια, οδικοί-σιδηροδρομικοί κόμβοι και αεροδρόμια

φ πηγή: GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec, 2017)

 

μ Αναρτήθηκε στιν ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_4_reports.htm) νέο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τίτλο "Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016" (.pdf, 800 KB)

Το Κείμενο Εργασίας διερευνά τις αφίξεις μη κατοίκων Ελλάδας ανα μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση για τις οδικές αφίξεις μη κατοίκων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016. Τα πρωτογενή δεδομένα αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ. www.statistics.gr) και αφορούν (α) τις «Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου», και (β) τις «Αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης και μέσο μεταφοράς»

 

μ Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό, Περίοδος: 2012 - 2016, Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν από τη φετινή μελέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νομό» που συστηματικά από το 2006 καταρτίζει σε ετήσια βάση το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, προκύπτει ότι για το 2016 το 66% των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τις περιφέρειες Αττικής (49%) και Κεντρικής Μακεδονίας (17%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου (13%), Θεσσαλίας (5%) και Στερεάς Ελλάδας (4%). Όσον αφορά στις εισαγωγές εμπορευμάτων, παρατηρούμε ότι η περιφέρεια Αττικής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (70%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (12%) και Πελοποννήσου (9%), διαμορφώνοντας έτσι το 91,4% των εθνικών εμπορευματικών εισαγωγών. 

Περισσότερες πληροφορίες >>

 

μ Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Με Δελτία Τύπου του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) στις 13.11.2017, ανακοινώθηκαν τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2037 και ενδιάμεσο έτος το 2027.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΥΜΕ:

Το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια των δράσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και πραγματοποιείται υπό την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το ΕΣΣΜ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεσο σταθμό το έτος 2027, αφορά στην ανάλυση των αναγκών του συνόλου του τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, θαλάσσιες), μέσω της συλλογής κατάλληλων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εργαλείων σχεδιασμού (κυκλοφοριακό μοντέλο, μοντέλο ανάλυσης κόστους-οφέλους, διαδικτυακή βάση δεδομένων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής, τον επενδυτικό προγραμματισμό και την προετοιμασία του σχεδιασμού. Παράλληλα, προετοιμάζεται και μια πλήρως λειτουργική Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υποστηρίζει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

sΠληροφορίες σχετικά με το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και την πρόοδό του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nationaltransportplan.gr ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr .

φ Πηγή: Δελτίο Τύπου ΥΠΥΜΕ (13.11.2017)

sΑπευθείας πρόσβαση στον ιστότοπο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών: www.nationaltransportplan.gr

ΕΣΣΜ

 

μ Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, εκπονήθηκε, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://ep.culture.gr) "η διαπίστωση της απουσίας ενός κατάλληλου εργαλείου, το οποίο θα υποστήριζε τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης των επαγγελματιών του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, οδήγησε στην ανάγκη καταγραφής, σύμφωνα μάλιστα με τις διεθνείς πρακτικές, της αναπτυξιακής τους διάστασης".

Η μελέτη περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και φιλοδοξεί να βοηθήσει, όχι μόνο στην ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας, αλλά και στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό των πολιτικών εκείνων, που θα στηρίξουν τους σχετικούς κλάδους με στοχευμένες δράσεις.

sΠερισσότερες πληροφορίες:

φ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ: Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα
s Executive Summary in English
(PDF - 2,46 Mb)
s Φυλλάδιο Σύνοψης Μελέτης
(PDF - 2,3 Mb)
sΠαρουσίαση Μελέτης
sΟλόκληρη η Μελέτη

 

μ ESPON Seminar: "Transforming territorial thinking through digitalisation"

Ο στόχος του σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 6.12.2017 στο Τallinn/Estonia, αφορά την παροχή νέων ιδεών και τη συζήτηση των χωροταξικών τεκμηρίων του ESPON σχετικά με τα βασικά θέματα γύρω από τις τρέχουσες συζητήσεις πολιτικής σρτατηγικής για την εδαφκή συνοχή και ανάπτυξη στην ΕΕ. Το κύριο θέμα του σεμιναρίου είναι η ψηφιακή μετάβαση και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να ενισχύσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των πόλεων και των περιφερειών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση της διακυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

s https://www.espon.eu/tallinn2017 - sSynthesis Report

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας email στην διεύθυνση observe@egnatia.gr.

 

Το Παρατηρητήριο καταγράφει και παρακολουθεί τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, με βάση ένα πληροφοριακό σύστημα δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως:

. η κινητικότητα και η προσπελασιμότητα,
. η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
. η ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και
. η ποιότητα περιβάλλοντος

* Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωροταξικού - αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού.

* Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως μέσω του Ίντερνετ (http://observatory.egnatia.gr), αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

* H λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συμπεριλαμβάνει ως μόνιμη επιδίωξη τη δικτύωση και συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Στοιχεία επικοινωνίας / Contact details
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 60030
6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης
570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 470 200
Fax: 2310 475 937
e-mail: observe@egnatia.gr
Egnatia Motorway Observatory
EGNATIA ODOS S.A.
P.O. Box 60030
6th km Thessaloniki-Thermi
57001
Thermi, Thessaloniki
Greece

Tel: +30 2310 470 200
Fax: +30 2310 475 937
Email: observe@egnatia.gr

EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020

Για την περίοδο 2017-2023 το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής", σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Απόφαση ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228).
Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτό το newsletter κάντε κλικ εδώ.

If you wish no longer to receive this newsletter please click here.

Θέλετε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το Newsletter; κάντε κλικ εδώ.

Do you wish to subscribe and receive the Newsletter? click here.
© 2018 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / EGNATIA ODOS S.A.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.