EGNATIA ODOS S.A.
egnatia motorway OBSERVATORY e-newsletter
# 23
web site
Νοέμβριος 2018
- ενημερωτικό δελτίο

μ Νέα έκδοση του Παρατηρητηρίου: Το «κυκλοφοριακό έργο», με βάση τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, στην Εγνατία Οδό (Α2) & στους Κάθετους ¶ξονες.

Εκδόθηκε το νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον συγκοινωνιακό δείκτη "TRA07: Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα". Ο δείκτης εκτιμά το συνολικό «κυκλοφοριακό έργο» στην Εγνατία Οδό & στους Κάθετους ¶ξονες Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Α29), Αξιού/Χαλάστρας-Ευζώνων (βόρειο τμήμα Α1) και Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνα (Α25). Το οχηματοχιλιόμετρο που χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης ισοδυναμεί με την κίνηση ενός οχήματος για ένα χιλιόμετρο.

Συνοπτικά:

Το 2017 η συνολική ετήσια κυκλοφορία στον άξονα της Εγνατίας Οδού εκτιμάται ότι ανήλθε στα 2,54 δισεκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα. Η κυκλοφορία του 2017 φαίνεται να είναι αυξημένη κατά 15% περίπου σε σχέση με αυτήν του 2013, με την αύξηση το τελευταίο έτος (2017 σε σχέση με το 2016) να ξεπερνά το 6%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου 6μήνου του 2018, η αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων φαίνεται να συνεχίζεται και μάλιστα με υψηλό ποσοστό (5-10%) και στο παρόν έτος. Τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα κατά το 3ο τρίμηνο (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) του έτους 2017 φθάνουν το 36% των ετήσιων και είναι διπλάσια αυτών που διανύθηκαν κατά το 1ο τρίμηνο του έτους. Αυτή η εποχική διακύμανση αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα και όχι τα βαρέα, ο φόρτος των οποίων παραμένει σχετικά σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό έργο παρατηρείται, όπως είναι αναμενόμενο λόγω της θέσης της Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (51% των συνολικών οχηματοχιλιομέτρων στον άξονα της Εγνατίας Οδού). Το 26% των οχηματοχιλιομέτρων διανύθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία σημειωτέον είναι η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο σε μήκος τμήμα της Εγνατίας Οδού (37,1% του συνολικού μήκους του άξονα), και ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος με 12% περίπου η κάθε μία.

df

Όσον αφορά, αθροιστικά, τους 3 βασικούς κάθετους άξονες ¶ξονες της Εγνατίας Οδού (α) Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Α29), (β) Αξιού/Χαλάστρας-Ευζώνων (βόρειο τμήμα Α1) και (γ) Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνα (Α25) διανύθηκαν το 2017 περίπου 595 εκατομ. οχηματοχιλιόμετρα (79 στον Α29, 143 στον Α1 και 373 στον Α25). Αν προστεθεί και το κυκλοφοριακό έργο της Εγνατίας Οδού, προκύπτει ότι στους 4 βασικούς άξονες που διαχειρίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, συνολικού μήκους 882km, διανύθηκαν το 2017 περισσότερα από 3,14 δισεκατομ. οχηματοχιλιόμετρα, που αποτελούν το 32% των οχηματοχιλιομέτρων που διανύθηκαν συνολικά στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας (9,74 δισεκατομ. ), συνολικού μήκους 2.133 km.

df

μ Ανοιχτά Δεδομένα: νέα διαθέσιμα σύνολα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών (data.gov.gr) αλλά και στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (www.inspire.okxe.gr).
Tο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει μέσω του ιστότοπου σύνολα ανοικτών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Νέες προσθήκες:

GIS data Οδικά Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στην Ελλάδα

GIS data Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

GIS data Στοιχεία Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

GIA data Δημοτικά Διαμερίσματα στη “Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, 2011.

φ Περισσότερες πληροφορίες: http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html

 

μ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανάλυση Μητρώου Επιχειρήσεων, 2009-2015", Σεπτέμβριος 2018 (pdf, 7 MB)

Μία πρωταρχική διερεύνηση της εξέλιξης της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, κατά τη χρονική περίοδο 2009-2015.

s Περισσότερα >>>

 

μ Eργαλείο Αξιολόγησης Εδαφικών Επιπτώσεων (Territorial Impact Assessment - TIA) του ESPON.

Το εργαλείο ESPON TIA είναι μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους διαμορφωτές της περιφερειακής πολιτικής και τους επαγγελματίες με την αναγνώριση των εκ των προτέρων δυνητικών χωρικών επιδράσεων των νέων νομοθεσιών, πολιτικών και οδηγιών της ΕΕ (ΝΠΟ-ΕΕ).

Το εργαλείο ESPON TIA βοηθά τη διέυθυνση και το συντονισμό μελετών και μια συζητήσεων σχετικά με τις χωρικές επιδράσεις των ΝΠΟ-ΕΕ. Το εργαλείο επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας άμεσης εκ των προτέρων ανάλυσης του δυνητικού αντίκτυπου των πολιτικών και έργνω της ΕΕ για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3), ελέγχοντας όλους τους σχετικούς δείκτες.

φ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο του ESPON >>

 

μ Δημοσιεύτηκε η μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο "Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; στην οποία αναλύεται ο εισερχόμενος τουρισμός ανά Περιφέρεια και ανά αγορά για το έτος 2017.

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ "οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης είναι η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Το προφίλ των επισκεπτών διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, με αποτέλεσμα η Κεντρική Μακεδονία να έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων, ενώ το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη να υπερτερούν σε αριθμό εισπράξεων. Στις εισπράξεις υπερτερεί και η Αττική, ενώ χαμηλότερα από την Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά. Ειδικότερα, οι 5 αυτές Περιφέρειες δέχονται το 84% των επισκέψεων (26,0 εκ. στο σύνολο της χώρας), το 87% των διανυκτερεύσεων (181 εκ.) και το 89% των εισπράξεων (12,6 δισ. €).

φ H πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη από τον ιστότοπο του ΙΝΣΕΤΕ >>>

 

μ 2nd Symposium on Management of Future motorway and urban Traffic Systems (MFTS 2018): Booklet of abstracts: Ispra, 11-12 June 2018

Το Συμπόσιο επικεντρώνεται στα μελλοντικά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, καλύπτοντας τα θέματα ελέγχου κυκλοφορίας, εκτίμησης και μοντελοποίησης αυτοκινητοδρόμων και αστικών δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας και αυτοματισμού οχημάτων.

φ Περισσότερες πληροφορίες και το βιβλίο των πρακτικών διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή >>>

 

μ Η σημασία των έξυπνων στατιστικών στη δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων πόλεων. Oι προοπτικές και οι προκλήσεις από την αυξανόμενη χρήση των έξυπνων στατιστικών στις πόλεις παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο SmartStatistics4SmartCities.

(αναδημοσίευσή από http://www.ekt.gr/el/news/22626):

Ένα ξεχωριστό συνέδριο, για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 στην Καλαμάτα. Θέμα του διεθνούς συνεδρίου SmartStatistics4SmartCities ήταν η αξιοποίηση και η εφαρμογή των έξυπνων στατιστικών στις πόλεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της αυξανόμενης χρήσης των έξυπνων στατιστικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, καθώς και σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το συνέδριο, το οποίο διοργάνωσαν η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η Eurostat, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο Δήμος Καλαμάτας και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας, παρακολούθησαν στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών και εθνικών στατιστικών αρχών, εκπρόσωποι δημοτικών αρχών, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, φοιτητές, μαθητές.

φ Το βίντεο και οι παρουσιάσεις του συνεδρίου διατίθενται στην ιστοσελίδα  http://www.statistics.gr/event/smart-statistics.

 

μ To επιστημονικό περιοδικό «Περιφέρεια» εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ

(αναδημοσίευσή από http://www.ekt.gr/el/news/22416):

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «Περιφέρεια», το οποίο εστιάζει σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Από εδώ και στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

φ Πρόσβαση στο Επιστημονικό Περιοδικό "Περιφέρεια"

 

μ Διεθνές Συνέδριο: Spatial Statistics 2019: Towards Spatial Data Science 10 - 13 July 2019 | Sitges, Spain

Πρόκειται για το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τα χωρικά στατιστικά δεδομένα που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανική πόλη Sitges (κοντά στη Βαρκελώνη), από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2019, με κεντρικό θέμα "Προς την Επιστήμη Χωρικών Δεδομένων".

φ Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Συνεδρίου >>

===============================================================

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας email στην διεύθυνση observe@egnatia.gr.

 

Το Παρατηρητήριο καταγράφει και παρακολουθεί τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, με βάση ένα πληροφοριακό σύστημα δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως:

. η κινητικότητα και η προσπελασιμότητα,
. η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
. η ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και
. η ποιότητα περιβάλλοντος

* Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωροταξικού - αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού.

* Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως μέσω του Ίντερνετ (http://observatory.egnatia.gr), αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

* H λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συμπεριλαμβάνει ως μόνιμη επιδίωξη τη δικτύωση και συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Στοιχεία επικοινωνίας / Contact details
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 60030
6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης
570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 470 200
Fax: 2310 475 937
e-mail: observe@egnatia.gr
Egnatia Motorway Observatory
EGNATIA ODOS S.A.
P.O. Box 60030
6th km Thessaloniki-Thermi
57001
Thermi, Thessaloniki
Greece

Tel: +30 2310 470 200
Fax: +30 2310 475 937
Email: observe@egnatia.gr

EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020

Για την περίοδο 2017-2023 το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής", σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Απόφαση ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228).
Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτό το newsletter κάντε κλικ εδώ.

If you wish no longer to receive this newsletter please click here.

Θέλετε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το Newsletter; κάντε κλικ εδώ.

Do you wish to subscribe and receive the Newsletter? click here.
© 2018 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / EGNATIA ODOS S.A. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.