Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
 
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Δικτύωση και συνεργασίες
Παρατηρητήρια Μεταφορών & Χωροταξίας και Ερευνητικά Κέντρα

Η προοπτική συντονισμού, σταθερής δικτύωσης και συνεργασίας του Παρατηρητηρίου της Εγνατία Οδός Α.Ε. με ανάλογους οργανισμούς, σε διεθνές επίπεδο, θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την τεχνογνωστική ενδυνάμωση και την διεύρυνση δραστηριοτήτων και χρηματοδοτικών πόρων.

Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν στην παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην εναρμόνιση με μεθόδους και δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιδράσεων που έχουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στην χωρική ανάπτυξη.

Άλλωστε, κατ' αυτό τον τρόπο το Παρατηρητήριο εναρμονίζεται με το στόχο της Ε.Ε. για την υλοποίηση του ETIS (European Transport Information System, πρόγραμμα ASSEMBLING κλπ) το οποίο θα ολοκληρώσει τα μεταφορικά δεδομένα σε ένα πανευρωπαϊκό ομογενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, μέσω της εγκατάστασης και δικτυωμένης λειτουργίας Παρατηρητηρίων. Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται η δικτύωση και συνεργασία του Παρατηρητήριου με ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

==============================

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe",
- Authors: Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas
Impact Assessment and Project Appraisal Journal (2018)

======================================

5ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 14 – 15 Ιουλίου 2017 Porto Rio, Πάτρα

Πρόγραμμα Συνεδρίου 2017 - Ομιλητές

Ειδική συνεδρία, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, 15:30

- Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα Οι δρόμοι προς το αύριο

Ειδική συνεδρία με τίτλο «Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα», Παρασκευή 14/7, 15.30 – 18:30

s Eισήγηση Παρατηρητηρίου (Β. Φούρκας) με τίτλο "Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού"

lΠερίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις των διοργανωτών

===============================

Επιστημονική ημερίδα (24.11.2015, Θεσσαλονίκη), με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

ΠΟΑΔΕΠ

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

s3platform_link

<< δικτύωση και συνεργασίες

 
 

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

μ Παρουσίαση διάλεξης του Προϊστ. του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού Βασίλη Φούρκα: “Η Χωροταξία-Πολεοδομία στην Επιστήμη και στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 18.04.2019(.pdf, 11 MB)

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο των πρακτικών της Διεθνούς ημερίδας «Υποδομές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στην Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας» , που οργάνωσε το Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. το 2001 (pdf file, 3 MB)

ψ
ψ
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για κυκλοφοριακά δεδομένα και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

European ITS Platform

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη