Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Πληροφοριακή αφίσα

Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε, αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από το Παρατηρητήριο, με την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων, της Εγνατία Οδός Α.Ε.

Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έγινε με βάση μελέτη σκοπιμότητας που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο και στηρίζεται τόσο στα αποτελέσματα αναλυτικής διερεύνησης ανάλογων ιστότοπων, όσο και στον καθορισμό των προγραμματικών αναγκών και επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.

Η αρχιτεκτονική του ιστότοπου βασίζεται στην οργανωτική διάρθρωση και τις βασικές συνιστώσες της παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Αντιστοίχως το βασικό μενού χωρίζεται σε 5 θεματικές κατηγορίες περιεχομένων:

1
"Παρατηρητήριο": πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, το αντικείμενο εργασιών, την υποδομή και τις τρέχουσες δραστηριότητες
2
"Δείκτες": πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση για το σύστημα δεικτών που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου και τα αποτελέσματα αυτών
3
"Εργαλεία": πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και παρακολούθηση των δεικτών, καθώς επίσης τις μελέτες-έρευνες του Παρατηρητηρίου
4
"Εφαρμογές": πληροφορίες σχετικά με τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού, τα σχετικά προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει το Παρατηρητήριο
5
"Δικτύωση": πληροφορίες για τις δραστηριότητες δικτύωσης και συνεργασίας του Παρατηρητηρίου με άλλους φορείς (Παρατηρητήρια, αναπτυξιακοί φορείς, ερευνητικά κέντρα) και σχετικοί σύνδεσμοι (links)
Επίσης, ο ιστότοπος διαθέτει ειδικές θεματικές ενότητες όπου παρέχεται πληροφόρηση και υλικό σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες και τις εκδόσεις του Παρατηρητηρίου (π.χ. "χαρτοθήκη", "εκθέσεις", "αποτελέσματα δεικτών" κλπ). Επίσης σε ειδική σελίδα παρέχονται αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.

Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών χρηστών. Δηλαδή, ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου μπορεί να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες - και σε καμμία περίπτωση ατομικά/προσωπικά δεδομένα - για στατιστικούς σκοπούς, για παράδειγμα, μετρώντας τον αριθμό των επισκεπτών στα διάφορα τμήματα του ιστότοπου, για να το καταστήσει πιο χρήσιμο στους επισκέπτες.

Τα περιεχόμενα, το υλικό και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου προστατεύoνται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατίθενται στους επισκέπτες του ιστότοπου και αλλάζουν ή/και ενημερώνονται χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση τους για μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή: «Εγνατία Οδός Α.Ε - Παρατηρητήριο, https://observatory.egnatia.gr", σημειώντοντας την ημερομηνία πρόσβασης, με ταυτόχρονη ενημέρωση των υπευθύνων του Παρατηρητηρίου στέλνοντας email στο observe at egnatia.gr.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση εμπορικού χαρακτήρα απαιτεί την γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε».

Σε κάθε περίπτωση, η Εγνατία Οδός Α.Ε. και τα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό της δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τη χρήση του υλικού και των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ιστότοπο.

Υλικό ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται στον παρόν ιστότοπο και παρέχονται μέσω συνδέσμων (links) σε άλλους ιστότοπους ή/και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων ή προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στον παρόν ιστότοπο δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε.

 

e-Newsletter του Παρατηρητηρίου >>
Για την εγραφή στη λίστα διανομής του e-newsletter τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή είναι μόνο οι διεύθυνσεις email, οι οποίες δεν πρόκειται να αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, γνωστοποιούνται ή ανταλλάσονται και γενικά δεν επεξεργάζονται και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της συγκεκριμένης ενημέρωσης μέσω της αποστολής του e-newsletter. Είναι ευνόητο ότι οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες έχουν ανά πάσα στιγμή της δυνατότητα να ζητήσουν την διόρθωση ή και τη διαγραφή τους από την λίστα μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_6_newsletter.htm), ώστε να σταματήσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις, δηλαδή το e-newsletter του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Το αίτημα διαγραφής υπάρχει επίσης στο κάτω μέρος κάθε e-newsletter που λαμβάνετε από το Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

ν όροι χρήσης

ν αποποίηση ευθύνης

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή για παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση observe at egnatia.gr.

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


Για την αγγλική
απόδοση κειμένων και περιεχομένων του ιστότοπου οφείλουμε ειδικές ευχαριστίες στο Τμήμα Μεταφράσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη