Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
external publications
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Εκθέσεις, Μελέτες και Κείμενα Εργασίας
70
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος
69
Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης
68

ψΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Παρατηρητηρίου: "Ειδικές Μεταφορές στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - Έκθεση Ανάλυσης Βασικών Χαρακτηριστικών"

Το Κείμενο Εργασίας εκθέτει τη στατιστική και χωρική ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των ειδικών μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2007-2017 στο οδικό δίκτυο η αρμοδιότητα λειτουργίας/συντήρησης του οποίου ανήκει στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Η ανάλυση βασίστηκε στα στοιχεία των αντίστοιχων απαιτούμενων ειδικών αδειών διέλευσης που εκδόθηκαν. Αυτό το οδικό δίκτυο σήμερα έχει μήκος 920 χλμ. περίπου, και αποτελείται από τους άξονες/αυτοκινητοδρόμους (α) της Εγνατίας Οδού, (β) του κάθετου άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, (γ) του κάθετου Άξονα Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (δ) του ΠΑΘΕ από Α/Κ Κλειδιού έως Ευζώνους και από Α/Κ Αξιού έως την είσοδο Θεσσαλονίκης, (ε) του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και (στ) της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας.

μ Συναφές άρθρο παρουσίασης στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017)

ψ Μαραπίδης Α., Βίσκος Ε. & Λαζαρίδης Κ. (2017): "Σύστημα έκδοσης αδειών για την πραγματοποίηση ειδικών μεταφορών διαμέσου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε."

 

.pdf, 1,7 ΜB
67

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανάλυση Μητρώου Επιχειρήσεων, 2009-2015", Σεπτέμβριος 2018

Μία πρωταρχική διερεύνηση της εξέλιξης της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, κατά τη χρονική περίοδο για την περίοδο 2009-2015.

.pdf, 7 ΜB
63
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe",
- Authors: Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas
Impact Assessment and Project Appraisal Journal (2018)
62
.pdf, 800 KB
61
60
.pdf, 22 MB
59
.pdf, 22 MB
58

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015

.pdf, 22 MB
57

1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015

.pdf, 14,5 MB
56
.pdf, 15 ΜΒ
55
.pdf, 200 ΜΒ
54

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

μουσεια και αρχ. χώροι

.pdf, 870 ΚΒ
53

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

.pdf, 105 MB
52
pdf, 12,5 MB
51
,pdf, 10,5 MB
50
.pdf, 5 ΜΒ
49
.pdf, 16,5ΜΒ
48
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
φΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
φ Περιεχόμενα
φ Εκτενής περίληψη έκθεσης
φ Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
φ Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
φΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
φ Περιεχόμενα
φ Εκτενής περίληψη έκθεσης
φ Executive summary
φ Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
φ Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
φ Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων
 
47
.pdf, 11ΜΒ
46
.pdf, 11ΜΒ
45
.pdf, 12ΜΒ
44
.pdf, 8ΜΒ
43
 
42
.pdf, 800 KB
41
.pdf, 500 KB
.pdf, 7MB
40
.pdf, 1 ΜΒ
39
2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013
_Bασίζεται στη μελέτη των αποτελεσμάτων συνολικά 38 δεικτών και στοχεύει στη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των χωρικών επιδράσεων, καλύπτοντας το σύνολο της δεκαετίας του 2000 (μέχρι την έναρξη της έντονης οικονομικής ύφεσης εκτιμώντας την αντίστοιχη “περιφερειακή ανθεκτικότητα”) και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των έργων. _Επιλέγονται πέντε παράμετροι βάσει των οποίων γίνεται η ταξινόμηση των δεικτών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους: (α) κινητικότητα και προσβασιμότητα, (β) συνοχή και ανάπτυξη, (γ) ισορροπία και δικτύωση, (δ) περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, και (ε) περιφερειακή ανθεκτικότητα.
_Η Έκθεση αποτελεί παραδοτέο της ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου-Χωροτάκτη για τη συνθετική επεξεργασία & αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων (κωδ. αναφ. 5140).
.pdf, 8ΜΒ
38
.pdf, 5 MB
37
.pdf, 9 MB
36
(.pdf, 1,9 MB)
35
"Trans-border movements in Northern Greece: seeking for spatial interactions"
Paper presented at THE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR BORDERLANDS STUDIES - ΤHE MULTIFACETED ECONOMIC AND POLITICAL GEOGRAPHIES OF INTERNAL AND EXTERNAL EU BORDERS, Veria, GR, 23-25 September 2010.
.pdf, 1,5 MB
34
.pdf, 3,5 MB
33
.pdf, 1,7 MB
32
.pdf, 20 MB
31
.pdf, 1,3 MB
30
.pdf, 1,4 MB
29
.pdf, 3,4 MB
28
 
27
.pdf, 6 ΜΒ
26
.pdf, 730 KB
25
.pdf, 850 KB
24
.pdf, 1,4 MB
23

Πιλοτική Μελέτη Μεταβολών χρήσεων-αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε Επιλεγμένες Αστικές Περιοχές της Άμεσης Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού, Εκπόνηση: ΑΠΘ, Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος Τοπογράφων της Πολυτεχνικής Σχολής , Ιαν. 2008

english version

.pdf, 250 KB
22
.pdf, 260 KB
21

Τεχνική Έκθεση: Κατοχή Οχημάτων και Αναπτυξιακά Μεγέθη ανά Περιφέρεια και Νομό, Οκτ. 2007
english version

.pdf, 1,8 MB
20
4η ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων δεικτών, Ιούν. 2007
.pdf, 13,8 MB
19
.pdf, 1 MB
18
.pdf, 20 MB
17
.pdf, 2,3 ΜΒ
16
.pdf, 358 KB)
15
.pdf, 2,3 ΜΒ
14
Εγνατία Οδός και Προσπελασιμότητα, Συντάκτης: Μ. Τρανός, Ιούνιος 2005
.pdf, 1 ΜΒ
13
.pdf, 600 ΚΒ
12
.pdf, 1,9 MB
11
.pdf, 4,5 MB
10
.pdf, 7,2 MB
9
.pdf, 4,5 MB
8
.pdf, 5,9 MB
7
.pdf file, 704 KB
6
.pdf, 310 ΚΒ
5
Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής της Εγνατίας Οδού, Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης και Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, ΑΠΘ. Οκτώβριος 2004
.pdf, 2,9 MB
4
.pdf file, 2 ΜΒ
3
.pdf, 11,5 MB
2
Υποδομές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στην Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας, βιβλίο των πρακτικών της διεθνούς ημερίδας που οργάνωσε το Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε., Οκτώβριος 2001
.pdf, 3 MB
1
Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών, Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΑΠΘ) και Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών - ΕΚΕΤΑ, Ιούλιος 2001
.pdf, 2,2 MB
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


ενημερωτικές εκθέσεις

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

η 16σέλιδο φυλλάδιο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)
β

Πρακτικές για την παρουσίαση δεδομένων & μεταδεδομένων, με βάση την σχετική Έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ - OECD), Αυγ. 2007 (.pdf, 260 KB)

Η Πολιτική Συνοχής στην Περίοδο 2007-2013. Γενικοί Κανονισμοί και Επιδοτήσεις ανά Στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (.pdf, 600 KB)

 
Ενημερωτικό: Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιουν. 2005 (.pdf file, 358 KB)

 

 

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη