Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

ΔΔΔ
δΜελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2018 (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)

Η Μελέτη περιλαμβάνει αποτελέσματα έρευνας μέσω ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ καθώς και σε επαγγελματίες & επισκέπτες τουριστικών τόπων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

Πατώντας και κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε παραδοτέου μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή/και να καταφορτώσετε τα σχετικά αρχεία σε μορφή αρχείου .pdf ή σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου .zip
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Ψ
Ψ
  ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

ΤΕΥΧΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1: Μέρος Α, Στάδιο 1 (ΠΕ1) & Μέρος Β, Στάδια 2 και 3 (ΠΕ2)- ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (.pdf, 8 ΜΒ)

ΤΕΥΧΟΣ 2: Μέρος Γ: Στάδιο 4 (ΠΕ 3) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (.pdf, 3ΜΒ)

ΤΕΥΧΟΣ 3: Μέρος Δ: Αποτελέσματα έρευνας μέσω ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ καθώς και σε επαγγελματίες & επισκέπτες τουριστικών τόπων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (.pdf, 2 MB)

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δελτία αποτελεσμάτων των μετρήσεων χρονοαποστάσεων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος (ΠΕ 4) (.pdf, 19ΜΒ)

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Χάρτες Δεικτών SET06, SET07 και SET08 (.pdf, 40 ΜΒ)

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Περιγραφή δομής και λειτουργίας γεωβάσης (.pdf, 1 ΜΒ)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (metadata)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, 2018 (.zip, .xml)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, 2018 (.zip, .xml)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 2018 (.zip, .xml)


ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.pdf)


 


 Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών για τις συγκοινωνιακές μετρήσεις αποστάσεων-χρονοαποαστάσεων της μελέτης

Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

Σιδηροδρομικός Σταθμός και Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Αεροδρόμιο Καβάλας

Λιμάνι Καβάλας

Σιδηροδρομικός Σταθμός Προμαχώνα

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Λιμάνι Βόλου

Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου

Λιμάνι Πειραιά

 

ΒΙΠΕ Κομοτηνής

ΒΙΠΕ Ξάνθης

ΒΙΠΕ Δράμας

ΒΙΠΕ Κιλκίς

ΒΙΠΕ Σερρών

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης

ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

ΒΙΠΕ Πρέβεζας

ΒΙΠΕ Λάρισας

 


Λίμνη Βιστονίδα - Πόρτο Λάγος

Φίλλιποι

Αμφίπολη

Βεργίνα

Πέλλα

Δίον

Αιανή

Μέτσοβο

Ζαγόρι

Δωδώνη

Αχέρωντας

Μετέωρα

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (.pdf)

kl

 


kl

 

klkl


kl


kl

 

kl

 

klkl

 


kl


klkl

 

kl


kl

 

kl


kl

 


kl

 

kl

 

kl

 

kl


kl

 kl

 

kl

 

kl

 

 

 

kl

 

kl

 

 kl

 

 

kl

 

 

kl

 

kl

 

 

kl

Αριθμός επιβατών στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Νέας Αγχιάλου, Καστοριάς, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης και Σκιάθου, στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

Αριθμός επιβατών στα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Βόλου, στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

Χάρτης ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ και λοιπών περιοχών οργανωμένης υποδοχής επιχειρήσεων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, και δυναμικότητα με βάση τον αριθμό εργαζομένων (2017)

Ενδεικτικός χάρτης τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2014-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2014-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2014-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ  20: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2014-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2014-2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2016

ΧΑΡΤΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2007-2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ)  ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2007-2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2010-2015

ΧΑΡΤΗΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Θ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΚΑΙ Ρ (ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, 2007-2015

 

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ΔΕΙΚΤΗΣ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

μ 2009: Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 1,7 MB)
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

χαρτοθήκη (map gallery)

 

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη