Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Κατηγορίες Συνδέσμων (links)

ΕΣΣΜ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι
(TENs-T & TINA)
GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec)
Παρατηρητήρια και Προγράμματα Μεταφορών και Χωροταξίας
ΠΟΑΔΕΠ
European Spatial Planning Observation Network (ESPON)
ESPON Database Portal
ESPON 2013 HyperAtlas
ESPON Online Map Finder
HIGH-TOOL model to assess economic, social and environmental impacts of EU transport policy
ASSIST - Assessing the Social and Economic Impacts of Past and Future Sustainable Transport
ASsessment of TRAnsport Strategies (ASTRA)
South-East Europe Transport Observatory
Περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Το ToposText (https://topostext.org), ένα εργαλείο που συνδυάζει τις ψηφιακές εκδόσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια τα μέρη που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα
Αλλα Παρατηρητήρια
Ελληνικοί Οργανισμοί
Ερευνητικά Κέντρα
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)

SEDAC, Socioeconomic Data and Applications Center
- Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS)
of the U.S. National Aeronautics and Space Administration

 

 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Μπορείτε να μας προτείνετε δεσμούς (links) σε άλλους ιστότοπους στέλνοντας email στο observe at egnatia.gr
Εγνατία Οδός Α.Ε.
Διαδικτυακό λεξικό τεχνικών όρων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Τμ. Μετάφρασης και Διερμηνείας)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

ν 6η έκθεση συνοχής από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

Διαδικτυακές Γεωχωρικές Υπηρεσίες ΟΚΧΕ (geoportal)
Ε.Π. ΟΑΛΑΑ
 
ΕΥΣΕ
INTERREG
ESPON
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
ASSEMBLING
EC-Transport
EC-REGIO
Eurostat
GLOBAL OPEN DATA INDEX
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network. Our crowdsourced survey measures the openness of government data according to the Open Definition.
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη