Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

δ δ δ
δΑποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων
(ΝΑ Ευρώπη)

Αποτελέσματα Δεικτών στη Ζώνη Επιδράσεων των Ελληνικών Περιφερειών

Τελευταία ενημέρωση: 20.03.2019
Πατώντας και κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε δείκτη μεταφέρεστε στην αντίστοιχη ειδική ιστοσελίδα με τα Δελτία Αποτελεσμάτων και σχετικό υλικό (π.χ. σχετικές εκθέσεις μελετών-ερευνών, δημοσιεύσεις κλπ). Τα αρχεία αποτελεσμάτων για κάθε δείκτη δίνονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format)
Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί Δείκτες

Ωφελούμενος Πληθυσμός

Μέγεθος Αγοράς

Εργατικό Δυναμικό

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

Επίπεδο Ανεργίας

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

Πυκνότητα Πληθυσμού

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

Εξωτερικό Εμπόριο

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα

Δείκτες Οδικού Δικτύου (Κυκλοφοριακοί)

Κυκλοφοριακός Φόρτος

Σύνθεση της Κυκλοφορίας

Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων

Χρόνος Διαδρομής ανά Οδικό Τμήμα

Εμπορευματικές Μεταφορές

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα

Οδική Ασφάλεια

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό Δίκτυο

Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς

Συνδυασμένες Μεταφορές

Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων επί του Άξονα

Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα

 

δΘεματική Έκθεση "Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού" Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

φΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: Αποτελέσματα δεικτών για τα θέματα (α) ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (γ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση

δΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

δ 2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)

δ Κείμενο Εργασίας:
Εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2005-2013 (.pdf, 12ΜΒ)

ρΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων 2009-2012 (.pdf, 8ΜΒ)

ρ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (.pdf, 11ΜΒ)

ρΚείμενο Εργασίας: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (.pdf, 800 KB)

ρ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

s3platform_link

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

δ ψΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Παρατηρητηρίου: "Ειδικές Μεταφορές στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - Έκθεση Ανάλυσης Βασικών Χαρακτηριστικών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016 (.pdf, 800 KB)

μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου για το 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014, Ιαν. 2016(,pdf, 12,5 MB)

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

χαρτοθήκη (map gallery)

 

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ:
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη