Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

ΔΔΔ
δΜελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2018 (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414)

Πατώντας και κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε παραδοτέου μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή/και να καταφορτώσετε τα σχετικά αρχεία σε μορφή .pdf ή σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου .zip
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Β
Β
Β
  ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
\

ΤΕΥΧΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (.pdf)

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (.pdf)

ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ (.pdf)

ΤΕΥΧΟΣ 3Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (.pdf)

ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (.pdf)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (metadata)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (metadata) ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (.zip, .xml)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (metadata) ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (.zip, .xml)

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (metadata) ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ (.zip, .xml)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤH ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ANA KOMBO ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (021-022-023-23Α-024)

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ENV07-COMP3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

l

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

cv

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ANA KOMBO ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (021-022-023-23Α-024)

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ SET16-COMP2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (.zip, .pdf)
Χάρτης απεικόνισης της μεταβολής των ενεργών επιχειρήσεων στις ζώνες γραμμικής δόμησης για όλους τους κόμβους της μελέτης
 
ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ (.zip, .pdf)

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (021-022-023-23Α-024)

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17-COMP1: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ, ANA KOMBO ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

l

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

kl

cv

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (021-022-023-23Α-024)

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (.zip, .pdf)

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

bn

AK001 Ηγουμενίτσας

AK005 Ιωαννίνων

AK009 Ανατ. Γρεβενών

AK011 Καλαμιάς

AK012 Κοζάνης

ΑΚ014 Βέροιας

ΑΚ021 Καλοχωρίου

ΑΚ022 Ιωνίας - Διαβατών

ΑΚ023 - 023Α Ευκαρπίας Κ4 - Γηροκομείου

ΑΚ024 Λαγκαδά – Σερρών

ΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (021-022-023-23Α-024)

ΑΚ031 Αγ. Σύλλα

ΑΚ032 Λευκής Άμμου (Καβάλας)

ΑΚ034 Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

ΑΚ035 Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

ΑΚ037 Δυτ. Κομοτηνής

ΑΚ038 Ανατ. Κομοτηνής

ΑΚ041 Αλεξανδρούπολης

ΑΚ029 Αγίου Ανδρέα

ΑΚ2905 Μανιάκοι (Καστοριάς)

ΑΚ2712 Φλώρινας

ΑΚ2508 Λευκώνα (Σερρών)

 

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ΔΕΙΚΤΗΣ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

μ 2009: Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 1,7 MB)
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

χαρτοθήκη (map gallery)

 

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη