//
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
 
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
  Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, Πηγές, GIS, Mελέτες Χωρικές Επδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Καλώς ήλθατε, στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Παρακολούθηση των αναπτυξιακών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων

Για την περίοδο 2017-2023 το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής"(Απόφαση ένταξης: ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228)

kl Εγγραφή - Registration στο e-Newsletter

==========================================

Ολοκληρωμένες μελέτες-έρευνες του Παρατηρητηρίου:

X Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414/29.12.2017)

X Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)

Αποτελέσματα έρευνας μέσω ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ καθώς και σε επαγγελματίες & επισκέπτες τουριστικών τόπων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού(.pdf, 2 MB)

Κάνοντας κλικ στους παραπάνω τίτλους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αναλυτικά παραδοτέα των δύο μελετών-ερευνών που διεξήχθησαν το 2018 για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, με τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής".

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα των δύο μελετών, σε ότι αφορά, δηλαδή, την κατάσταση και τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού σε θέματα που αφορούν (α) τις χρήσεις γης, την εγκατάσταση επιχειρήσεων και τις αξίες γης σε περιοχές 22 κόμβων του αυτοκινητόδρομου, καθώς και (β) την προσβασιμότητα και κίνηση-δυναμικότητα μιας πληθώρας τόπων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως οι ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ, τα λιμάνια, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα αεροδρόμια αλλά και περιοχές που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

===========================================

μ Νέο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Παρατηρητηρίου: "Ειδικές Μεταφορές στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - Έκθεση Ανάλυσης Βασικών Χαρακτηριστικών"

Το Κείμενο Εργασίας εκθέτει τη στατιστική και χωρική ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των ειδικών μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2007-2017 στο οδικό δίκτυο η αρμοδιότητα λειτουργίας/συντήρησης του οποίου ανήκει στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Η ανάλυση βασίστηκε στα στοιχεία των αντίστοιχων απαιτούμενων ειδικών αδειών διέλευσης που εκδόθηκαν. Αυτό το οδικό δίκτυο σήμερα έχει μήκος 920 χλμ. περίπου, και αποτελείται από τους άξονες/αυτοκινητοδρόμους (α) της Εγνατίας Οδού, (β) του κάθετου άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, (γ) του κάθετου ’ξονα Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (δ) του ΠΑΘΕ από Α/Κ Κλειδιού έως Ευζώνους και από Α/Κ Αξιού έως την είσοδο Θεσσαλονίκης, (ε) του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και (στ) της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας.

ψΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Παρατηρητηρίου: "Ειδικές Μεταφορές στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - Έκθεση Ανάλυσης Βασικών Χαρακτηριστικών"

μ Συναφές άρθρο παρουσίασης στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017)

ψ Μαραπίδης Α., Βίσκος Ε. & Λαζαρίδης Κ. (2017): "Σύστημα έκδοσης αδειών για την πραγματοποίηση ειδικών μεταφορών διαμέσου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε."

===========================================

μ Νέα έκδοση του Παρατηρητηρίου: Το «κυκλοφοριακό έργο», με βάση τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, στην Εγνατία Οδό (Α2) & στους Κάθετους ’ξονες.

Εκδόθηκε το νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον συγκοινωνιακό δείκτη "TRA07: Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα". Ο δείκτης εκτιμά το συνολικό «κυκλοφοριακό έργο» στην Εγνατία Οδό & στους Κάθετους ’ξονες Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Α29), Αξιού/Χαλάστρας-Ευζώνων (βόρειο τμήμα Α1) και Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνα (Α25). Στους 4 βασικούς άξονες που διαχειρίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, συνολικού μήκους 882km, διανύθηκαν το 2017 περισσότερα από 3,14 δισεκατομ. οχηματοχιλιόμετρα, που αποτελούν το 32% των οχηματοχιλιομέτρων που διανύθηκαν συνολικά στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας (9,74 δισεκατομ. ), συνολικού μήκους 2.133 km. Για περισσότερα διαβάστε το σχετικό Δελτίο Αποτελεσμάτων.

 

==========================================

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανάλυση Μητρώου Επιχειρήσεων, 2009-2015", Σεπτέμβριος 2018

Μία πρωταρχική διερεύνηση της εξέλιξης της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, κατά τη χρονική περίοδο για την περίοδο 2009-2015.

==========================================

Εφαρμογή χάρτη online:

Σ Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

Η εφαρμογή προβάλει τις οδούς παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (κόκκινη γραμμή) στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την ΥΑ του ΥΠΥΜΕ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70.

- Κάντε κλικ ΕΔΩ ή πάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε

diodia_map_onlie_2018_01

v Εναλλακτική διαδρομή για την πρόσβαση στην εφαρμογή του online χάρτη (ΑrcGIS Online)
x

xδείτε το χάρτη σε εικόνα (pdf, 500 KB)
v


Δ/νση Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητορόμου & Υποδομών 
Ανάπτυξη, 
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

=========================================

Νέοι χάρτες των Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών

TEN-T_GRTENT-T_road-gr

Κεντρικό και Εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς, στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες Κεντρικό και εκτεταμένο οδικό δίκτυο (ενημερωμένο για Ελλάδα), λιμάνια, οδικοί-σιδηροδρομικοί κόμβοι και αεροδρόμια

============================================

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

φ Απευθείας πρόσβαση στον ιστότοπο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών: www.nationaltransportplan.gr

ΕΣΣΜ


espon tia

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

“Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και Επένδυση: ένα εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2014-2020”

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
του Καθ. Γεώργιου Μιχαηλίδη
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ)

Ζώνες Επιρροής Εγνατίας Οδού

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάσατηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Για την κατασκευή της Εγνατίας και τριών βασικών κάθετων αξόνων διατίθενται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 6,7 δις Ευρώ.

Η σημασία του έργου αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συγκρότησε το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, ώστε με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα, που αφορούν παραμέτρους όπως:
παράμετρος 1:
η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες,
παράμετρος 2:
το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
παράμετρος 3:
η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές μεταβολές και η δικτύωση των αστικών κέντρων,
παράμετρος 4:
η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου,
παράμετρος 5:
η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε μεριμνά για την εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων σε άμεση σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή με το «πριν» και το «μετά». Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα στοιχειοθετηθούν οι επιδράσεις στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστημα μεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου.

Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Ίντερνετ, αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

Tο Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού , στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αλλά και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα.

 
Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής
Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Σύλλα

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

πληροφορίεςΤο Παρατηρητήριο της Εγνατίας ΟΔού συμπεριλαμβάνεται στα good practice projects του Interreg προγράμματος: Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience. Στόχος του προγράμματος REGIO-MOB είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/

Ν. 3882/2010 (οδηγία INSPIRE) για τα γεωχωρικά δεδομένα - συμμετοχή στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) ΓΓΔΕ

 


portal: geodata.gov.gr

 

Μέλος της Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων του ΥΠΥΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας αρχή σελίδας

Έρευνα Google


μ Παρουσίαση διάλεξης του Προϊστ. του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού Βασίλη Φούρκα: “Η Χωροταξία-Πολεοδομία στην Επιστήμη και στα Έργα Πολιτικού Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 18.04.2019 (.pdf, 11 MB)

μ Κέντρο Υποστήριξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

σ https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr

 

μ 9o Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transport Research - ICTR)


Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για κυκλοφοριακά δεδομένα και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

δ έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου
δ

δ Αποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)

Δελτία Αποτελεσμάτων για τους Περιβαλλοντικούς Δείκτες:

lΔημοσιεύσεις τρίτων - External publications

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016 (.pdf, 800 KB)

- Δελτία Αποτελεσμάτων Κοινωνικο-Οικονομικών Δεικτών:
μ Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ)
μ Επίπεδο Ανάπτυξης (κατα κεφαλή ΑΕΠ)
μ Εργατικό Δυναμικό
μ Επίπεδο Ανεργίας
μ Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
μ Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
μ Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
μ Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 (,pdf, 12,5 MB)

Κείμενο Εργασίας: Διαχείρiση Απορριμμάτων και Αποβλήτων κατά τη Λειτουργία της Εγνατίας Οδού (,pdf, 10,5 MB)

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

- Οι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής 2014-2020

Eπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Χαρτοθήκη 22-04-2019